Breaking News

งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3”องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัด งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกประชาชน และเยาวชน ให้ใส่ใจร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแม่น้ำคูคลองพร้อมน้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” มาเป็นหลักในการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (คนที่ 5 จากซ้าย) คุณอุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.นนทบุรี (คนที่ 4 จากซ้าย) และ คุณ สุจิตรา โตตาบ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี (ที่ 6 จากซ้าย)​ ร่วมกันเปิดงาน โดยมีสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกว่า 60 สถาบัน ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น