Breaking News

ชวนเที่ยวงาน "อาบน้ำแร่ แลระนอง" ประจำปี 2562จังหวัดระนอง ขอเชิญเที่ยวงาน "อาบน้ำแร่ แลระนอง" ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562 พบกับ กิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ • การออกร้านกาชาด ลุ่นรับของรางวัลมากมาก • ประกวดธิดาสองแผ่นดิน ในคืนวันที่ 28 มีนาคม • การประกวดเทพบุตร -เทพธิดา ระนอง คืนวันที่ 30 มีนาคม • การประกวดธิดานำ้แร่ระนอง ในคืนวันที่ 1และ 3 เมษายน 2562 • การประกวดร้องเพลงจากผู้นำหมู่บ้าน,ชุมชน ชมการประกวดอาหารและปักผ้าปาเต๊ะ และเลือกชิมเลือกช็อปอาหารโบราณพื้นถิ่นในตลาดย้อนยุควิถีไทยโซนวัฒนธรรม การออกร้านจากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน พร้อมการแสดงของ ศิลปินดารา นักร้องทุกค่ำคืน ในวันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ พบกันที่งาน"อาบน้ำแร่ แลระนอง" ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ลานหน้าเทศบาล เมืองระนอง

ไม่มีความคิดเห็น