“บลูเทค ซิตี้” ร่วมพลิกโฉมประเทศกับการสร้างนิคมฯ รองรับการผลิต “เรือไฟฟ้าต้นแบบ” และเมืองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

“บลูเทค ซิตี้” ร่วมพลิกโฉมประเทศกับการสร้างนิคมฯ รองรับการผลิต “เรือไฟฟ้าต้นแบบ” และเมืองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก“บลูเทค ซิตี้” หรือ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เตรียมพื้นที่รอ หลังบริษัทฯพันธมิตร ที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ เปิดตัว “เรือไฟฟ้าต้นแบบ สัญชาติไทยแท้” ลำแรกของประเทศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ และเตรียมรองรับการก่อสร้างโรงงานด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแห่งใหม่อีกด้วย


นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (ผู้พัฒนาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้) เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับเชิญจาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA พันธมิตรคู่ค้าสำคัญ ให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวรับฟังข้อมูลในงานเปิดตัวเรือโดยสารไฟฟ้าที่ผลิตจากฝีมือคนไทยทั้งลำเป็นลำแรกของประเทศ ภายใต้ชื่องาน “Silent Sound of the River by E@” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และ นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของการจราจรทางน้ำแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและไร้มลพิษให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเรือไฟฟ้าฝีมือคนไทย


นอกจากนี้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ยังมีแผนเตรียมสร้างฐานการผลิตและลงทุนสร้างโรงงานในเขตพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้อีกด้วย สำหรับโครงการการลงทุนครั้งนี้ จะเป็นการพลิกโฉมประเทศด้วยการปฏิวัติระบบคมนาคมขนส่งของไทย ให้เป็น Smart Transport แบบครบวงจร ด้วยกลไก แนวความคิด และการสร้างสรรค์ของคนไทย เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวทันนวัตกรรมการใช้พลังงานแห่งโลกยุคใหม่อีกด้วย “บลูเทค ซิตี้” เตรียมแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการก่อสร้างโรงงานใหม่ในเขตพื้นที่ของนิคมฯ เป็นการเตรียมยกระดับภาคอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และยังมีความพร้อมด้านข้อมูลในการให้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน เพื่อเห็นทิศทางการพัฒนาโครงการ ดำเนินงานและเป้าหมายของบริษัทฯ จากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะนำเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้พัฒนาประเทศให้น่าอยู่ อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมไปจนถึงการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมประเทศไทย ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ การที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการปฏิวัติให้เกิด Smart Transport แบบครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียโดยล่าสุดได้ร่วมกันออกแบบและสร้าง“เรือไฟฟ้าต้นแบบ สัญชาติไทยแท้ลำแรก” เตรียมเปิดตัวปลายปี 2562 ซึ่งออกแบบ พัฒนาและใช้ชิ้นส่วนการผลิตจากฝีมือคนไทย 100% และยังใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเที่ยม ไอออน จากบริษัทย่อยในกลุ่ม EA เป็นหลัก พร้อมมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere รองรับกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เป็นบริษัท ที่ผลิตแหล่งพลังงานทางเลือก และเป็นผู้นำด้านการผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยม ไอออน รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมี บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดและบริษัทในเครือ EA ชูนวัตกรรมด้านพลังงานขั้นสูง ในการช่วยกันพัฒนาประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here