สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกของสมาคมฯประจำปี 2562 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกของสมาคมฯประจำปี 2562วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย สี่แยกราชเทวี นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของช่างภาพสื่อมวลชน โดยมี คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) คุณผ่องพรรณ คงพูลเพิ่ม ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล รองประธานชินวงศ์ฟู้ด กรุ๊ป ผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ผู้แทนธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อีกทั้งทางโรงพยาบาลหัวเฉียวนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตรวจรักษาฟรีให้แก่ครอบครัวช่างภาพสื่อมวลชน และได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากคุณมนูญ พุฒทอง จากร้านยกยอ คุณฉัฐวีณ์ ตรีสุคนธรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร ข้าวตราฉัตร บริษัท แมกโนเลียควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 


ปีนี้มีผู้ขอรับทุนมาจำนวน 158 ทุน สมาคมฯมอบให้ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 632,000 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 


ต่อจากนั้นได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีเนื้อหาสำคัญคือการหมดวาระของนายกสมาคมฯพร้อมกับคณะกรรมการชุดนี้ และได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ผลการเลือกตั้งคะแนนเป็นเอกฉันท์ว่า นายสุรชัย วิเศษโสภาพร้อมทั้งคณะกรรมการชุดเดิมได้รับความไว้ใจและเลือกจากสมาชิกฯทั้งหมดให้ทำงานต่อไปอีก 1 วาระ อีกสาระสำคัญอีกอย่างคือการรับรองการประชุมสามัญประจำปี 2561 ด้วย


หลังจากเสร็จสิ้นการมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาของสมาชิกช่างภาพสื่อมวลชน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แล้ว ทางบุตร-ธิดา สมาชิกฯ คณะกรรมการชุดใหม่และนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมฯคนใหม่พร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์ท่านอื่นๆ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน อีกทั้งยังมีการจับสลากรางวัลกันเป็นที่สนุกสนานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here