บริติช เคานซิล เผยเคล็ดลับสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อยวัย 5 – 6 ขวบ สนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริติช เคานซิล เผยเคล็ดลับสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อยวัย 5 – 6 ขวบ สนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษกรุงเทพฯ ประเทศไทย – 7 พฤษภาคม 2562 – เมื่อใดที่เด็กรู้สึกว่าตนเองนั้นปลอดภัย ไร้ความกลัวหรือวิตกกังวล ก็จะกลายเป็นโอกาสให้พวกเขาพร้อมเปิดรับประสบการณ์แห่งการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ดังนั้นบริติช เคานซิล ในฐานะองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ที่เอาใจใส่ในพัฒนาการของเด็ก ๆ ในวัยเรียน (Young Leaners) และความเข้าใจถึงความต้องการของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี จึงเชื่อว่าเด็กๆ ที่อยู่ในช่วงอายุ 5-6 ปี เป็นวัยที่มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อรู้สึกสนุกและผ่อนคลาย สมาชิกในครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการช่วยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นไปตามธรรมชาติ

วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับดี ๆ จากหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประถม (Primary Phonics Plus) มาร่วมแบ่งปั่นเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก ๆ ได้อย่างง่าย ๆ ที่บ้าน ทั้งยังช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น


พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง: บ้านเปรียบเสมือนห้องเรียน เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสบายใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการสร้างบทสนทนาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็กๆ จึงช่วยกระตุ้นให้พวกเขารู้จักร่วมแบ่งปั่นความคิดเห็นของตัวเองและฟังความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเอง มีความอิสระได้ตามวัย รวมไปถึงมีความมั่นใจในการสื่อสารต่อหน้าผู้อื่นได้อย่างไร้ความกังวล

สร้างแรงกระตุ้นแห่งการเรียนรู้: ส่งเสริมเด็กๆ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปตามธรรมชาติของวัย ผ่านสิ่งที่เขาอยากรู้ อยากเห็น หรือสนใจ พร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกพัฒนาการทางภาษาด้วยตัวของเขาเอง เช่น การเล่นเกม เล่นกีฬา เขียนบทความเล่าเรื่องราว และฟังเพลง ซึ่งการที่เราสนับสนุนให้เด็ก ๆ เลือกทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษได้เองนั้นจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจ หากว่าเด็ก ๆ ได้เริ่มเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้ทักษะภาษาอังกฤษติดตัวพวกเขาไปได้ตลอดเท่านั้น

ให้ความสำคัญกับเส้นทางการเรียนรู้: การให้ความสำคัญกับความก้าวหน้ามากกว่าผลลัพธ์ นับเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเด็ก ๆ จะรู้สึกได้ว่าความพยายามของพวกเขาได้รับการยอมรับและยังเป็นการสนับสนุนให้เขาพยายามเรียนรู้ต่อไป โดยคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจและร่วมยินดีไปกับความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ของลูกๆ เป็นภาษาอังกฤษก็จะยิ่งส่งผลดีเช่นกัน ทั้งยังทำให้พวกเขาสามารถซึมซับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น


เข้าใจถึงภาวะอารมณ์ของลูกน้อย: ทำความเข้าใจถึงความต้องการของเด็กๆ เพื่อให้คุณสามารถช่วยผลักดันพัฒนาการของเขาได้ตามความเหมาะสม คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุดในการกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษหรือพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับพัฒนาการของพวกเขา เช่น เลือกช่วงเวลาที่พวกเขารู้สึกกระตือรือร้นและยินดีเปิดรับฟัง มากกว่าเวลาที่เขาไม่อยากให้ความสนใจหรืออารมณ์ไม่ดี ถ้าเด็กๆ ยังไม่อยู่ในช่วงของการยินดีเปิดรับฟัง ก็ควรปล่อยให้เขาได้ผ่อนคลายและลองอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการบังคับเขา

ให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว: ค่อยๆ ใช้ภาษาอังกฤษในกิจวัตรประจำวันที่บ้านเพื่อช่วยให้ลูกน้อยได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษา อาจส่งเสริมการเรียนรู้ได้ง่าย ๆ ผ่านการเล่นสวมบทบาทต่าง ๆ การเล่นเกม ดูภาพยนตร์หรือจัดมุมอ่านหนังสือขึ้นมา รวมถึงการใช้แอปพลิเคชั่นของเพลงและเกม ก็ยังเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ได้ นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแนวทางการให้การสนับสนุนทักษะภาษาของลูกน้อยได้ที่ LearnEnglish Kids อีกด้วย

บริติช เคานซิล ได้ออกแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Primary Phonics Plus สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 อายุระหว่าง 5-6 ปี โดยเน้นการสอนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะทางสังคมและด้านอารมณ์ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังช่วยให้เด็กๆ สามารถออกเสียง อ่านออกและเขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกไปกับการเรียน ในขณะเดียวกันก็เน้นให้เด็ก ๆ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตามโครงสร้างคำแบบง่าย ๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบ จนเป็นผลให้เด็ก ๆ สามารถอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่อายุยังน้อย นอกจากนี้ เรายังได้กำหนดนโยบายคุ้มครองสิทธิเด็กสำหรับนักเรียนของเราขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้แน่ใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุขไปกับการเรียนมากที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์ส Primary Phonics Plus โดย บริติช เคานซิล สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.britishcouncil.or.th/en/english/children/kindergarten หรือ tel. 02-657 5678

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here