Breaking News

มหกรรม “แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ ตอน “บูชาเทวะ ไอศวรรยราชา คุรุ พราหมณะสถาปก สด๊กก๊อกธมมหาปราสาท"กรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว เชิญชมมหกรรม “แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ ตอน “บูชาเทวะ ไอศวรรยราชา คุรุ พราหมณะสถาปก สด๊กก๊อกธมมหาปราสาท"

ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม นี้

ไม่มีความคิดเห็น