Breaking News

พช.จับมือ LEGEND SIAM PATTAYA นำ OTOP โชว์นักท่องเที่ยวนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “LEGEND SIAM PATTAYA” อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณศิริญา เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลเจนด์สยาม พัทยาคณะผู้บริหาร พช. และผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ LEGEND SIAM PATTAYA อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ในการนี้อธิบดีฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมงาน และอุดหนุนสินค้าจากชุมชน นอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วประเทศแล้ว ยังได้มีส่วนช่วยกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย พร้อมกล่าวถึง LEGEND SIAM PATTAYA เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้นการได้มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จึงเป็นเรื่องที่ดีและสมควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดที่สำคัญอีกด้วย


โดยการจัดงานดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๙ วัน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน เป็น OTOP Trader จำนวน ๔๑ จังหวัด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๓ ราย และ OTOP ชวนชิม จำนวน ๘ ราย 


สินค้าที่มาจำหน่ายในงาน อาทิ โอ่งมังกร ผ้าจกคูบัว จากจังหวัดราชบุรี, เบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร, ผัดหมี่โคราช ผ้าไหมปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา, ผ้าหม้อห้อม เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จังหวัดแพร่และครกหินอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี


ไม่มีความคิดเห็น