โครงการ“๙๙ ปี ล้านความดี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการ“๙๙ ปี ล้านความดี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”ด้วยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งหน่วยงานต่างๆได้แสดงความเคารพและอาลัยต่อการจากไปของท่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท่านมีดำริจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ คณะแพทยศาสตร์เพื่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจใน 14 จังหวัดภาคใต้อย่างยั่งยืน ในการดำเนินงานพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมมอบหมายให้พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ และ ดร.วิษณุ เครืองาม เข้ามามีโอกาสได้ดูแลโครงการนี้ให้ดีที่สุด ก่อนที่พลเอก เปรม ฯจะถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากงานนี้เป็นโครงการที่สานต่อเนื่องจากวาระเดิม โดยวัตถุประสงค์ที่จัดงานนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน


โดยโครงการ “๙๙ ปี ล้านความดี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและความกรุณาที่ท่านมีต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อจัดโครงการ “๙๙ ปี ล้านความดี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้


  1. งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
  2. การจัดงานวิ่ง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
  3. การแปรอักษร คำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
  4. การก่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี ล้านความดี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และกิจกรรมระดมทุนเข้ากองทุน “99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดวาดภาพโดยศิลปิน 99 คน, การจัดทำเหรียญที่ระลึก การจัดกิจกรรมภาคค่ำ (การกล่าวถึงประวัติ การบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับวงราชภัฎสงขลา และวง The Humble จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และพบกับศิลปินรับเชิญ นำโดย คุณดาวใจ ไพจิตร และศิลปินท่านอื่นๆ
  5. เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  - งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป อุทิศให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  - การจัดงานวิ่ง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” จาก 3 เส้นทาง มุ่งสู่สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรมฯได้แก่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และจากบ้านติณสูลานนท์ (หาดแก้ว) อำเภอสิงหนคร โดยตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 15,000 คน
  - การแปรอักษร คำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาร่วมกับประชาชนทั่วไปกว่า 3,000 คน
  - การจัดคอนเสิร์ต “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” มีการบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับวงราชภัฎสงขลา และวง The Humble จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และพบกับศิลปินรับเชิญ นำโดย คุณดาวใจ ไพจิตร และศิลปินท่านอื่นๆ


สิ่งที่เหล่าคณะผู้จัดโครงการฯ ครั้งนี้ กล่าวว่า “คำพูดของท่านที่ถ่ายทอดถึงคนสงขลา รวมถึงคนไทยทั้งประเทศ พลเอก เปรม ท่านกล่าวไว้ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดี ที่มุ่งกระทำแต่ความดี เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
  1. ท่านเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ ซื่อตรง สุจริต ตรงต่อเวลา รู้จักอดทนอดกลั้น หลายคนมักจะพูดว่า ท่านเป็นคนพูดน้อย แต่สิ่งใดที่ท่านพูด ท่านจะต้องทำให้ได้ และไม่ผิดไปจากคำที่ท่านพูด และแม้ว่าท่านเป็นทหารแต่วิธีการแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยความแข็งกร้าวเสมอไป ท่านมีความอ่อนโยน และประณีประณอมในการแก้ปัญหาต่างๆ
  2. ท่านมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างที่สุด เป็นสิ่งที่ท่านเทิดทูนและปกป้องมาตลอดชีวิต


ดังนั้นรายได้จากโครงการนี้จะนำเข้าสมทบกองทุน “๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ” มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และช่วยผู้ป่วยยากไร้จากทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ต้องรักษาหัวใจโดยการผ่าตัดและพักฟื้นตัวต่อไป


ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆที่วางแผนจัดอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การจัดทำเหรียญที่ระลึกที่ออกแบบโดยอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ร่วมกับ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมประมูลภาพจากศิลปินทั่วประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจถ่ายทอดผลงานเป็นจำนวนถึง 99 ชิ้นงานด้วยกันสำหรับผู้ที่สนใจขอเชิญร่วมบริจาค ผ่านบัญชี ชื่อบัญชี 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ บัญชี : 641-0-19590-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ บริจาคผ่าน ช่องทาง SMS *948*9999*100# เครือข่าย TRUE, DTAC, TOT, CATไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here