Breaking News

ททท. ร่วมกับ ซีคอน สแควร์ จัดโครงการ “ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย” ครั้งที่ 36 นำเยาวชนถ่ายภาพในห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ศรีนคริทร์ กรุงเทพฯการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ซีคอน แสคว์ ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม CSR โครงการ “ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย” ครั้งที่ 36 อย่างยิ่งใหญ่กลางห้างสรรพสินค้า ซีคอน แสควร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยนำเด็กนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 43 คน จากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี มาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการถ่ายภาพ อันเป็นกิจกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพได้ในอนาคต โดยมีคุณชุรีพันธ์ สะวานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริการร้านค้า ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุเทพ ช่วยปัญญา และนายชาธร โชคภัทร วิทยากรโครงการต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย พร้อมด้วยคณะอาจารย์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี ร่วมเปิดงาน


คุณชุรีพันธ์ สะวานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริการร้านค้า ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กล่าวว่า “ทางห้างสรรพสินค้าของเรารู้สึกดีใจ ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม CSR ดีๆ ให้กับน้องๆ ทุกคนในครั้งนี้ โดยทางเรายินดีอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในด้านสถานที่ ทราบว่าหลังจากน้องๆ ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีแล้ว ก็ยังมีภาคปฏิบัติ หรือ Workshop ในการถ่ายภาพภายในห้างสรรพสินค้าของเราด้วย ซึ่งดิฉันแน่ใจว่าจะได้ภาพสวยงามแน่นอน เพราะได้เดินชมนิทรรศการภาพถ่ายในรุ่นก่อนๆ ของน้องๆ แล้ว รู้สึกทึ่งและประทับใจมาก ที่น้องๆ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นภาพเหล่านี้ได้ค่ะ หวังเหลือเกินว่า โครงการดีๆ อย่างนี้จะมีจัดต่อเนื่องไปอีก และทางเรายินดีสนับสนุนตลอดไปค่ะ”


นายสุเทพ ช่วยปัญญา ตัวแทนคณะวิทยากร โครงการ ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย กล่าวว่า “โครงการฯ ของเราเคยจัดมาแล้วถึง 35 ครั้ง รวมครั้งนี้ก็เป็น 36 ครั้ง โดยเคยจัดครบทุกภาคของประเทศไทย จัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเคยไปจัดในต่างประเทศ ทั้งที่ประเทศภูฏาน, กัมพูชา, เมียนมา และลาว อีกทั้งยังเคยนำนักเรียนที่ผ่านการอบรมแล้วจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูฏาน มาทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ที่เมืองไทยด้วย...


...ซึ่งโครงการฯ ของเรา มุ่งเน้นมอบความรู้ในทฤษฎีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพให้นักเรียน ในแง่การจัดองค์ประกอบภาพ, แสง, สี, จังหวะ, องค์ประกอบศิลป์ และการเล่าเรื่องด้วยภาพ เมื่อนักเรียนมีหลักการดังกล่าวแล้ว ก็สามารถใช้กล้องอะไรก็ได้ในการสื่อความหมาย โดยเฉพาะภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านตนเอง หรือหากในอนาคตใครอยากเป็นช่างภาพมืออาชีพ ก็สามารถฝึกฝนต่อเนื่องไปได้...


...นอกจากความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในระยะเวลา 2 วันแล้ว นักเรียนทุกคนยังจะต้องคัดเลือกภาพถ่ายของตน คนละ 1 ภาพ เพื่อออกมานำเสนอแนวคิดในการถ่ายภาพ รวมถึงจัดนิทรรศการภาพแสดงต่อสาธารณะชนด้วย ถือเป็นการเปิดโอกาส เปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองใหม่ อีกทั้งมอบประสบการณ์ และแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ศึกษาต่อยอด ในด้านการถ่ายภาพต่อไป นับเป็นเป้าหมายสูงสุดของ โครงการ ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ที่จัดต่อเนื่องมาถึง 36 ครั้ง และจะมีในครั้งต่อๆ ไปอย่างแน่นอน”


ไม่มีความคิดเห็น