“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ วันที่ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 เวลา 11.00-21.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ วันที่ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 เวลา 11.00-21.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) สร้างไอคอนตลาดสดต้นแบบ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน อ.ต.ก. พร้อมเผยโฉมสินค้านวัตกรรมการเกษตร และตลาด อ.ต.ก. ในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร กว่า 212 บูธ พร้อมพบกับ ‘Ortorkor Smart Pavilion’ พื้นที่แสดงศักยภาพ ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าภายใต้แบรนด์ Best of Ortorkor ค้นหาคู่ค้า-สร้างโอกาสเติบโตสู่ภาคธุรกิจในการเจรจาธุรกิจ และเปิดโอกาสเพิ่มพูนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ขยายขีดความสามารถให้กับเกษตรกรไทย บนเวทีอบรมสัมมนา, เสวนา, เวิร์คช็อป และสนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 11.00-21.00 น. ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 


ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเผยว่า ปัจจุบันตลาดการซื้อขายออนไลน์มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอาหาร และผลิตผลิตทางการเกษตร ที่นับว่ามีศักยภาพสูงมากในการซื้อขายทาง E-Commerce และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้สอดรับกับความเติบโตของตลาด ด้วยการนำแนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ” หรือ “SMART AGRICULTURE” มาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิม ไปสู่สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่หรือเกษตรกรรม 4.0 


การทำเกษตรอัจฉริยะเป็นการทำเกษตรที่มีการวิเคราะห์สภาพพื้นที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะบนพื้นฐานงานวิจัยในการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer ที่มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับสังคมเกษตรกรรมของไทยในระยะต่อไป โดยนอกจากการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร และทักษะของเกษตรกร ในการทำการเกษตรอัจฉริยะซึ่งนับเป็นการพัฒนาในส่วนของต้นน้ำและกลางน้ำแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้กับเกษตรกรไทย ด้วยการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายระบบออนไลน์ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาในส่วนที่เป็นปลายน้ำอีกด้วย 


การจัดงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 จึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรและคนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการปรับตัวร่วมไปกับทิศทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป” 


นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า “ORTORKOR SMART EXPO 2019 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)” เป็นมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดโดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อตั้งเป้าหมายให้เป็นตลาดสดต้นแบบ ที่ยึดแนวคิดของตลาดสดผสานเข้ากับเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ภายในงานพบกับพื้นที่จัดแสดงสุดยอดสินค้านวัตกรรมเกษตรคุณภาพ มาตรฐาน อ.ต.ก. เทคโนโลยี ศักยภาพ และบริการของตลาด อ.ต.ก. ในยุค 4.0 ใน ORTORKOR SMART PAVILION ไฮไลท์หนึ่งของงานที่แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซน Introduction จัดแสดงภาพรวมของตลาด อ.ต.ก. พร้อมฉายภาพยนตร์ เพื่อสื่อสารภาพแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรในยุค 4.0, โซน Ortorkor 4.0 จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรูปแบบ Display Mini Ortorkor รวมถึงสินค้าเกรดคุณภาพ การันตีมาตรฐานระดับ Best Of Ortorkor พร้อมแสดงจุดจำลองการใช้งานแอพพลิเคชั่น ‘ปลูกเองขายเอง’ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรง จองผลิตผลทางการเกษตรได้จากต้น และโซน Business Matching ที่เปิดพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ พัฒนาสู่ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป 


ภายในงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 มีการจัดแสดงสุดยอดสินค้าการเกษตรคุณภาพระดับประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าตลาดสดต้นแบบ ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค เป็น 6 โซน รวม 212 บูธ แบ่งเป็น 
  -โซน Siam Orchids Centre ศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้งามหลากหลายสีสันจากทั่วประเทศ
  -โซนสินค้าหัตถกรรม ศูนย์รวมสินค้าศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย อาทิผ้าไทย งานปัก เครื่องสาน
  -โซนผักและผลไม้ ขายสินค้าผักและผลไม้สดใหม่ มีคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศ
  -โซนสินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรที่น่าสนใจมากมายให้เลือกสรร
  -โซนสินค้าออแกนิค ขายผลิตภัณฑ์และสินค้าปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและธรรมชาติ 100% 
  -โซน Food Village อาหารปรุงสำเร็จขึ้นชื่อ รสชาติอร่อยจากทุกภาคทั่วไทย 


นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 คือการรวบรวม สุดยอดองค์ความรู้ ขยายขีดความสามารถเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “ติดปีกเกษตรกรไทย ก้าวไกล ในยุค 4.0” บนเวทีอบรมสัมมนา เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ และตัวอย่างความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร, การประกอบธุรกิจ, การตลาด, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาเป็นผู้บรรยายภายในงาน และพบกับกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตฝึกอาชีพ พร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็ม 


“การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างตลาดสดต้นแบบทางเลือกใหม่แก่ผู้ซื้อเท่านั้น แต่ตัวผู้ขายอย่างเกษตรกรก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีไม่แพ้กัน ทั้งการสร้างสรรค์โอกาสเพื่อการเรียนรู้ด้านการตลาด, การเพิ่มพูนทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ การสร้าง แรงบันดาลใจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ที่สำคัญมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่อุตสาหกรรมการเกษตร และยังช่วยเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป” นายกมลวิศว์ กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรแห่งปี ในงาน “ORTORKOR SMART EXPO 2019” ในวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 เวลา 11.00-21.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-640-8013


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here