Breaking News

ทุกพลังการวิ่งของคุณ สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับเด็กได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ.นครปฐม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก ครั้งที่ 1 หรือ Run for Child Protection #1” มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินงานให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ มากว่า 38 ปี เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และดำเนินงานเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อสร้างให้เกิดสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทรสำหรับเด็กซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

งานวิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ นอกจากจะมีนักวิ่งทั้งระยะทางการวิ่ง 5 KM. และ 10 KM ที่มาร่วมวิ่งกันอย่างคับคั่ง มีทั้งแบบมาคนเดียว มากับเพื่อน และมากันทั้งครอบครัวตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงรุ่นลูกหลาน ได้เห็นบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่วิ่งไปด้วยกันท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ไม่เพียงส่งเสริมให้คนมาสนใจสุขภาพแล้ว ยังสนับสนุนให้ครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีกด้วย นอกจากนี้ได้เห็นความมีน้ำใจของนักวิ่งด้วยกันที่ช่วยกันดูแลเพื่อนร่วมวิ่งที่บาดเจ็บ ยิ่งทำให้คำว่า “วิ่งด้วยรัก” นั้นมีความหมายและทำให้บรรยากาศของงานอบอวลไปด้วยมิตรภาพและความรักที่ดีต่อกัน 


ณัชชา อ้วนแพง นักวิ่งรางวัลที่ 2 ประเภทฯ OVERALL จากบริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด ให้ความเห็นว่า “มาร่วมวิ่งงานนี้ค่ะ ก็ในฐานะที่บริษัทของเรามีปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่ามุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน เราให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเด็กและสตรีเหมือนกันนะคะ กับงานนี้เราก็เลยได้มาร่วมกิจกรรมในส่วนของการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราจะช่วยเหลือเด็กได้ยังไงบ้าง จริงๆแล้วทำได้หลายๆ ทางเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใกล้ๆ ตัวค่ะ ถ้าเกิดเราเห็นพฤติกรรมหรือว่าเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าเด็กจะได้รับอันตรายหรือว่าไม่ได้รับความปลอดภัย เราก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าแจ้งผู้ใหญ่ หรือว่าคนที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะ ช่วยกันสอดส่อง และถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรที่สามารถส่งเสริมให้น้องๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆ หรืออย่างยกตัวอย่างเช่นงานวิ่งงานนี้ที่ระดมเงินทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆ ก็อยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันให้เยอะๆ ค่ะ คุณภาพชีวิตของเด็กไทยจะได้ดียิ่งขึ้นค่ะ” 


ครอบครัวลาภบุญทรัพย์ นอกจากร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวิ่งแล้วยังเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มาร่วมวิ่งในครั้งนี้อีกด้วย 

“ผมว่าจริงๆ แล้วทุกคนที่มาร่วมกัน นอกจากเป็นคนที่ตั้งใจจะมาวิ่งแล้ว ผมว่ามีหัวใจที่สอดคล้องกันอยู่ข้อหนึ่ง ก็คือเห็นความสำคัญของเด็กในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งในวันนี้และวันหน้า เพราะว่าจริงๆ แล้วเด็กเป็นวัยที่สุ่มเสี่ยง และเป็นวัยที่ค่อนข้างเปราะบาง เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อย่างพวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้พิทักษ์ของเด็กๆ ทุกคน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปลงทุนบริจาคเงิน และไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปลงแรง หรือไปรับอุปการะเด็กสักคนหนึ่ง หรือมาทำงานโดยตรงกับเด็ก เราถึงจะเป็นผู้พิทักษ์เด็กได้ จริงๆ แล้วผู้ใหญ่ทุกคน เราสามารถเป็นผู้พิทักษ์เด็กได้ โดยการทำตัวให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูด การคิด การกระทำ การแสดงออกต่างๆ ให้เราเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการเติบโตที่ดีของเด็กๆ นะครับ อันนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์เด็กแล้ว และผมก็เชื่อว่าสิ่งดีๆ ที่เราพยายามจะทำเพื่อให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเด็ก สุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวผู้ใหญ่คนนั้นเองด้วยเหมือนกัน” นายณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ให้ความเห็น 

นางสาวบุญนารี ลาภบุญทรัพย์ กล่าวว่า “ไม่เฉพาะพี่ๆ ทีมงานที่อยู่ตามซุ้มน้ำ กองเชียร์แบบนี้ แต่มีน้องด้วย ที่เขาได้มาลองทำกิจกรรมแบบนี้ เพื่อเป็นจิตอาสาแบบนี้นะคะ คอยเชียร์ คอยให้กำลังใจคนอื่น การที่เขาได้เริ่มต้นทำสิ่งดีแต่เด็ก แสดงน้ำใจแบบนี้แก่คนอื่นตั้งแต่เด็กๆ ในวันหนึ่งที่เขาโตขึ้น เขาก็จะได้เป็นคนที่รู้จักแบ่งปันในสังคมต่อไป” 


นางสาวธนพร ลาภบุญทรัพย์ เสริมว่า “หนูรู้สึกว่าอันที่จริงมันเป็นการเปิดโลกการออกกำลังกายให้กับเด็กๆ อย่างหนูนี่ตอนเด็กๆ คุณแม่ก็ชอบพาไปในสังคมที่มีการออกกำลังกาย การทำกิจกรรมต่างๆ มันก็ทำให้เราซึมซับ หนูเชื่อว่าเด็กๆ ที่ได้ขึ้นไปบนเวที หรือเด็กที่พ่อแม่เอาข่าวงานวิ่งไปบอก เขาก็จะได้กำลังใจ หรือว่าได้ไอเดียในการต่อยอดชีวิตของเขาค่ะ”

“สุดท้ายก็อยากให้ งานวิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็กนะคะ ดำเนินต่อไปทุกปี และถ้าเป็นไปได้ ขยายผลไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วไปประเทศไทย เพื่อให้มูลนิธิเป็นที่รู้จัก เพื่อให้สิทธิเด็กได้รับการปกป้องดูแลนะคะ ขยายวงออกไป” นางจันทร์ขจร ลาภบุญทรัพย์ ให้ความเห็น 


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ประชาชนทั่วไปที่สมัครวิ่ง อาสาสมัคร บริษัทหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การจัดงานวิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็กในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และร่วมกันสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น