Breaking News

จ.ยโสธร เดินหน้าเปิด “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข” ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.เลิงนกทาแม้จะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุโพดุล แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายจนสามารถพลิกฟื้นชุมชนกลับมาได้ จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จึงพร้อมเดินหน้าจัดงานเปิดตัว “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข” โครงการต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านห้วยสะแบก อ.เลิงนกทา เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้สร้างสรรค์กิจกรรมอันแสดงถึงอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในชุมชน อันเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 


สืบเนื่องจากปี 2561 จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 9 อำเภอ จำนวน 49 หมู่บ้าน โดย 1 ในนั้นคือ บ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ 5 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา ซึ่งมีจุดเช็คอินที่สะพานไม้ห้วยสะแบก หรือ “ขัวเพอเลอ” 


สะพานไม้ห้วยสะแบก เดิมเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่ทอดข้ามลำน้ำห้วยสะแบกสำหรับให้ผู้คนและรถยนต์ใช้สัญจรไปมา จึงมีชื่อเรียกในภาษาอีสานว่า “ขัวเพอเลอ” มาจาก “ขัว” แปลว่า สะพาน และ “เพอเลอ” แปลว่า ใหญ่ ครั้นเมื่อมีการก่อสร้างถนนชยางกูรตัดใหม่บริเวณนอกชุมชน สะพานไม้แห่งนี้จึงไม่ได้รับการซ่อมบำรุงจากทางราชการและทรุดโทรมลงจนใช้การไม่ได้ ต่อมาปี 2522 “ดวงกมลมหรสพ” ได้มาใช้สถานที่บริเวณนี้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “7 สิงห์ตะวันเพลิง” และมีฉากต่อสู้กันที่สะพานไม้แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบมา 


ปี 2560 สะพานไม้ห้วยสะแบกได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่เป็นสะพานไม้เนื้อแข็ง และเพื่อยืดอายุการใช้งาน จึงไม่อนุญาตให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน นับแต่นั้น “ขัวเพอเลอ” ก็กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามลำน้ำเกือบ 80 เมตร สองฝั่งน้ำมีแมกไม้ธรรมชาติหลากชนิด ออกดอกสะพรั่งสวยงามตามฤดูกาล 


ในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติให้พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยสะแบก เพื่อให้เป็นหมู่บ้านที่น่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้นในรูปแบบถนนคนเดิน ภายใต้โครงการ “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข” ณ บริเวณสะพานไม้ห้วยสะแบก หรือ “ขัวเพอเลอ” ทุกเย็นวันศุกร์ โดยเปิดเป็นตลาดชุมชนจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ OTOP หลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้า สินค้าแปรรูปผ้ามัดหมี่ เสื้อสูท เสื้อผ้าฝ้ายเอกลักษณ์ของชุมชน อาหารพื้นบ้าน ผลิตผลการเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ของป่าตามฤดูกาล เครื่องใช้โบราณ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ หมอลำผญา ดีดพิณ ฟ้อนรำ และการละเล่นพื้นบ้านของเยาวชน ตลอดจนบริการนั่งเรือชมวิวท้องทุ่งนาเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 


แม้สะพานไม้ห้วยสะแบกจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุโพดุล แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในวันนี้ “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข” จึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมรองรับการแวะชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ และสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักภายในจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง อันจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 


บ้านห้วยสะแบก ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา อยู่ห่างจากจ.ยโสธร ไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย-อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร ตัดผ่าน สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา โทรศัพท์ 045-781221


ไม่มีความคิดเห็น