กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดตลาดออฟไลน์กลางใจเมือง ดึงผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงสินค้าในงาน Premium and Lifestyle 2019 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดตลาดออฟไลน์กลางใจเมือง ดึงผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงสินค้าในงาน Premium and Lifestyle 201924 - 26 กันยายน 2562 – กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ กสอ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทยให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภัณฑ์และนำออกสู่ตลาด ซึ่งในครั้งนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า Premium and Lifestyle 2019 เพื่อสนับสนุนในการเพิ่มช่องทางการตลาดดังกล่าว ที่จะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยสร้างความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าที่ผ่านการสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นสากลของตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา สามารถยกระดับสินค้าสู่ตลาดสากลต่อไปได้


​ทางด้าน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเรามีความตั้งใจอย่างมากที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งเราได้มีการวางแผนงานกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยอยากจะจัดเวทีให้กับผู้ประกอบการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้าไปช่วยแนะนำ พัฒนาผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึง SME ให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ แล้วเราก็ได้ร่วมกันคัดสรร พิจารณาเลือกผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้จำนวนทั้งสิ้น 130 ราย จึงอยากจะนำเรียนทุกท่านว่า ผู้ประกอบการที่มาในวันนี้ ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมกับทางกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาเรียบร้อยแล้ว อยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วม ชิม ช้อป ชม และสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการเพื่อจับคู่ธุรกิจกันได้ ซึ่งบางรายได้มีการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศด้วย หรือบางรายได้มีการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาให้ได้จับจ่ายใช้สอย เป็นมิติใหม่ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ใช้นวัตกรรมการผลิต และนวัตกรรมการส่งเสริมมาใช้ในครั้งนี้” นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ได้กล่าวต่อว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยากจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของประเทศไทย ทั้ง SME และเศรษฐกิจฐานรากมาเข้าร่วมโครงการกับทางกรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพมากขึ้น และในวันนี้เราได้มีการจัดตลาดนำ ที่เรียกว่า “ตลาดออฟไลน์” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มาจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ นอกจากนี้ภายในงานเรายังมีการให้บริการ ปรึกษาแนะนำด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และด้านการเงินอีกด้วย” นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ กล่าวทิ้งท้าย 


และนอกจากนี้ นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า Premium and Lifestyle 2019 ว่า “กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานแสดงนิทรรศการสินค้า Premium and Lifestyle 2019 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถจากหน่วยงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว เราเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้ารับบริการ ปรึกษา แนะนำ จากศูนย์ Thai DC อีกด้วย สำหรับทุกท่านที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ และคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตลาดโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า SME support rescue center หรือ SSRC และตามนโยบายของท่านอธิบดีคือ หน่วยงานทางด้านเงินทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”

“สำหรับงานนิทรรศการในครั้งนี้ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้คัดเลือกผู้ประกอบที่มีผลงานโดดเด่น การจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ในสาขาสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เครื่องหนัง รองเท้า อัญมณี เครื่องประดับ อาหาร และ เกษตรแปรรูป สมุนไพร จำนวนทั้งสิ้น 130 ราย จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานได้มีความร่วมมือกันนำนโยบายของการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาพัฒนาตลาด ทำให้ผู้ประกอบการได้ทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ และได้มีโอกาสมาทดลองนำออกสู่ตลาดในครั้งนี้ และหลังจากนี้ทางกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะนำแนวทางในการดำเนินงานครั้งนี้ไปใช้ในปีต่อๆไป” นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล กล่าวทิ้งท้าย


สำหรับงาน Premium and Lifestyle 2019 จะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562 ลาน Square B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00น. โดยในแต่ละวันจะมีการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ มีกิจกรรม DIY Workshop กิจกรรมพิเศษสินค้าโปรโมชั่นของผู้ประกอบการ และการแสดงต่างๆตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน เช่น การแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค การแสดงโปงลาง และศิลปินดารานักแสดง ที่มาร่วมมอบความสุขภายในงาน เช่น โดม เดอะสตาร์ ตั้ม เดอะสตาร์ และ จอย ศิริลักษณ์ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here