Breaking News

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมมือกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย บรรจุกีฬาขี่ม้าในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัย “The 47th Sun Games 2020”นายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย(ขวามือ) พร้อมด้วยผ.ศ. ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต(ซ้ายมือ) ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยปี 2563 เข้าร่วมหารือตกลงและสรุปการบรรจุกีฬาขี่ม้าสำหรับการแข่งขันดังกล่าวที่จะมีขึ้นในช่วงเดือน มกราคม 2020 โดยจะจัดให้มีการแข่งขันในประเภท กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping) ศิลปบังคับม้า (Dressage) และขี่ม้ามาราธอน (Endurance) ซึ่งการแข่งขันกีฬาขี่ม้าสำหรับกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ สนามขี่ม้าไทยโปโลแอนด์อีเควสเทรี่ยนคลับ พัทยา

ไม่มีความคิดเห็น