Breaking News

ห้องอาหารยกยอ จัดล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา ทำบุญ ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562ในช่วงเข้าพรรษา ประชาชนชาวไทยนิยมทำบุญสุนทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา และถวาย เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นสิริมงคล แก้ความทุกข์กายทุกข์ใจ ขอให้ค้าขายดีมีกำไร 


ห้องอาหารยกยอ ขอเสนอทัวร์ทำบุญ 9 วัดริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งวัดอารามหลวง และวัดที่ทรงคุณค่าทาประวัติศาสตร์ชมวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ถึง สะพานกรุงธน(ซังฮี้) เสร็จจากไหว้พระ แวะช้อปปิ้งและถ่ายรูป ศูนย์การค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา แห่งใหม่ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (Iconsiam) ของ การเดินทาง โดยเรือทรงไทยขนาดใหญ่ ปลอดภัย รับผู้โดยสารได้ 70 –80 ท่าน 

7.30 น. นัดพร้อมที่ห้องอาหารยกยอ มารีน่า ถนนท่าดินแดง ซอย 20 เขตคลองสาน บริการอาหารเช้า 


8.00 น. เรือออกเดินทางไปยังวัดอรุณราชวราราม ชมพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
  -วัดระฆังโฆสิตาราม กราบสักการะขอพร หลวงพ่อโต พรหมรังษี ผู้ทรงกำเนิดพระคาถาชินบัญชร
  -วัดราชาธิวาส(เดิมชื่อวัดสมอราย) กราบพระประธาน พระสัมพุทธพรรณี ในพระอุโบสถ ด้านหลังพระประธาน มี
  -ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงเป็นผู้ร่างภาพ และ ศ.ซี.ริโกลี จิตรกร ชาวอิตาเลียน เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก
  -วัดสร้อยทอง กราบขอพรหลวงพ่อเหลือที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพระวิหาร
  -วัดเฉลิมพระเกียรติ กราบขอพรพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ภายในพระวิหารหลวงหรือเรียกกันว่า วิหารพระศิลาขาว พร้อมทำบุญให้อาหารปลาหน้าวัด 


12.00 น– 13.00 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ รับประทานอาหารเสร็จ ขอเชิญไหว้พระต่อที่ วัดเทวราชกุญชร กราบพระประธาน พระพุทธเทวราชปฏิมากร และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง กราบพระบรมสารีริกธาตุ , กราบรูปหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ 18 พระองค์และพระอริยสงฆ์บางรูป
  -วัดคฤหบดี กราบพระพุทธแซกคำ พระทองคำทั้งองค์ ลักษณะสวยงามมาก ซึ่งหลวงปู่จะเล่าประวัติความเป็นมาให้ทราบ รวมทั้งประวัติเบี้ยแก้ป้องกันคุณไสย
  -วัดกัลยาณมิตรซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย ร.3 กราบสักการะองค์ “ พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง” พระพุทธธูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือ
  -วัดวรจรรยาวาส วัดแห่งนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ ด้านเหนือติดกับคลองบางขวาง จึงเรียกว่า”วัดบางขวางล่าง” ปัจจุบันสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ไว้หน้าวัดริมแม่น้ำ ให้ผู้สัญจรไปมาในแม่น้ำเจ้าพระยาได้กราบสักการะ รวมถึงผู้ที่เดินทางมากราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดแห่งนี้
  -ช็อปปิ้งศูนย์การค้าไอคอนสยาม(Iconsiam) ถ่ายรูปริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยามเย็น ชมความยิ่งใหญ่ตระกาลตา "เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์"

เดินทางกลับถึงท่าเรือห้องอาหารยกยอ มารีน่า เวลา 17.45 น. ด้วยความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง จะมีมัคคุเทศก์ บรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาให้ทราบ

ติดต่อโทรจองสำรองที่นั่ง ได้ที่
คุณแมว, คุณเล็ก โทร. 02 863-0565-6 , 089-200-4971


ค่าใช้จ่าย ค่าเรือ, ค่าอาหารเที่ยง, ดอกไม้ , ธูป, เทียน ,มัคคุเทศก์ , น้ำดื่ม (น้ำใบเตย , น้ำกระเจี๊ยบ , น้ำเก๊กฮวย)
  -อาหารเช้า (ขนมปัง , ครัวซอง , น้ำส้ม )(ชา,กาแฟ,โอวัลติล)
  -อัตราค่าบริการทัวร์ล่องเรือใหว้พระ 9 วัด ท่านละ 1,200.-

www.yokyor.co.th (คลิ๊กชมรีวิว 1,2,3,4) www.9templestour.com

ไม่มีความคิดเห็น