เที่ยวสุดชิลล์ที่มหาชัย ครบได้ในวันเดียว กับกิจกรรม “เที่ยวตาม TRAIN @สมุทรสาคร” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

เที่ยวสุดชิลล์ที่มหาชัย ครบได้ในวันเดียว กับกิจกรรม “เที่ยวตาม TRAIN @สมุทรสาคร”จังหวัดสมุทรสาครเชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟไปเที่ยวแบบสุดชิลล์ที่มหาชัย ชิมของทะเลสดรสเด็ด เที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้ง ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม ฯลฯ แล้วนั่งเรือข้ามฟากไปท่าฉลอม สัมผัสมนต์เสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิมและก้าวแรกของชุมชนจีนในสยาม เที่ยวครบได้ในวันเดียวตามเส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย กับกิจกรรม “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร”


นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเอาไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ว่าเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข” โดยเน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน


จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวเนื่องจากตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ นอกจากนี้จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นเมืองที่บันทึกในประวัติศาสตร์เรื่องราวของพันท้า นรสิงห์ผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และป้อมวิเชียรโชฎก ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นจังหวัดสมุทรสาครยังมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีการเดินทางที่สะดวกสบาย และหนึ่งในเส้นทางการเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาครที่มีความรวดเร็วปลอดภัยก็คือ การเดินทางด้วยรถไฟ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัยเพียงประมาณ ๑ ชั่วโมงเท่านั้น และในอนาคตอันใกล้ จะมีการสร้าง “ป้ายหยุดรถวุฒากาศ” ใต้สะพานถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสวุฒากาศ เดินเท้าประมาณ ๑๒๐ เมตร อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากรถไฟฟ้ามาขึ้นรถไฟสู่จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างง่ายดาย


จังหวัดสมุทรสาครได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การจัดกิจกรรม “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร” ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้น


การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางใกล้ๆ กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวเมื่อนั่งรถไฟมาแล้ว สามารถเดินเท้าเข้าไปชิมอาหารตามร้านเด็ดๆ และขึ้นชื่อในย่านมหาชัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม เป็นต้น และยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากไปยังท่าฉลอม ซึ่งยังคงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิม และเป็นก้าวแรกของชุมชนจีนในสยาม


สำหรับรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย มีระยะทางประมาณ ๓๑ กิโลเมตร มีสถานีรถไฟ จำนวน ๕ สถานี ได้แก่ สถานีวงเวียนใหญ่ ตลาดพลู วัดสิงห์ รางโพธิ์ และมหาชัย ให้บริการเดินรถไป – กลับ วันละ ๓๔ เที่ยว จากสถานีวงเวียนใหญ่ – มหาชัย เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ – ๒๑.๑๐ น. และจากสถานีมหาชัย – วงเวียนใหญ่ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ค่าโดยสารตลอดเส้นทาง ๑๐ บาท ทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการประชาชนมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปีจึงนับเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์อีกสายหนึ่งของไทยที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญทางรถไฟสายนี้ยังเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่งผ่านทางรถไฟสายนี้ สมัย ร.ศ. ๑๒๔ อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here