Breaking News

BigSmile เปิดคัมภีร์เจาะกลยุทธ์..ถึง “ใจ” คนรุ่นใหญ่ โอกาสทองธุรกิจรับเมกะเทรนด์รุ่นใหญ่โซไซตี้เปิดเวที BigSmile Talk “Back to the Future (Trend) Forum ตอน เจาะเวลาหาวันสุข” ระดม 6 กูรูชั้นนำเจาะลึกทุกมิติ “สุขภาพ–ความงาม–แฟชั่น–การออกแบบผลิตภัณฑ์–เทคโนโลยี” เจาะกลยุทธ์...ถึง “ใจ” คนรุ่นใหญ่ ครบทุกมิติ กรุยทางสร้างโอกาสผู้ผลิตสินค้าและบริการ ทำตลาดอย่างไรให้โดนใจคนรุ่นใหญ่โซไซตี้ ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัด “Happiness Festival” เทศกาลแห่งความสุข ทุกช่วงวัย งานแฟร์สุดยิ่งใหญ่ที่ทั้ง รุ่นใหญ่ รุ่นใหม่ ไม่ควรพลาด! ดีเดย์จัด 5-8 มีนาคม 2563 อิมแพคเมืองทอง 


นายสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อความสุขของ คนรุ่นใหญ่แบบครบวงจร เพื่อเป็นสื่อกลางในการคัดสรรองค์ความรู้ กิจกรรม บริการ และนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับ “คนรุ่นใหญ่” ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม การท่องเที่ยว และการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ภายใต้ชื่อ “BigSmile World” เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสังคมไทยมี “คนรุ่นใหญ่” ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่มีทักษะชีวิตจากการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ซึ่งบิ๊กสไมล์ฯ ตระหนักถึงศักยภาพของคนรุ่นใหญ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อน คลังแห่งทักษะชีวิต และประสบการณ์ชีวิตที่ไม่สามารถใช้วิธีลัด หรือ Shortcut ได้ ซึ่งหากมองอย่างวิเคราะห์เจาะลึกคนรุ่นใหญ่เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ ดำเนินชีวิตอย่างมีแบบฉบับ เป็นคลังปัญญาอันทรงคุณค่าและเป็นเครือข่ายขนาดมหาศาลของเมืองไทย ที่เป็นเข็มทิศนำทางในการขับเคลื่อนสร้างความสุขให้กับสังคมไทยได้อย่างดียิ่ง 


กระแสการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งจากผลวิจัยการทำตลาดกับกลุ่มผู้สูงวัย โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 64.5 ล้านคน เป็นผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป 9.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน และคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงวัย 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ตลาดของกลุ่มกำลังซื้อที่เป็นผู้สูงวัยหรือคนรุ่นใหญ่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และอีกปัจจัยที่น่าสนใจคือ การพบว่าด้วยพฤติกรรมต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทสำคัญทำให้คนรุ่นใหม่ๆ มีอิสระทางการทำงานและการเงินมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สังคมของคนรุ่นใหญ่เริ่มมีอายุที่ลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการเติบโตของสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่ได้อย่างครบถ้วน อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าเพื่อความสวยความงาม ทริปท่องเที่ยว บริการด้านการพักผ่อนและออกกำลังกาย รวมถึงที่อยู่อาศัยที่ต้องจัดการให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหญ่ 


นายสักกฉัฐ กล่าวว่า บิ๊กสไมล์ฯ ได้จัดงานเสวนา “Back to the Future (Trend) Forum ตอน เจาะเวลาหาวันสุข” เพื่อสร้างการรับรู้และปรับมุมมองของสังคมที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหญ่ และเปิดแนวคิดใหม่ ให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการมองเห็นช่องทางและโอกาสทางการตลาดสำหรับคนรุ่นใหญ่ด้วยดีไซน์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหญ่ ตลอดจนการสร้างกระแสให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนรุ่นใหญ่ได้มีวิถีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยของ “คนรุ่นใหม่” ต่อ “คนรุ่นใหญ่” เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมครอบครัวใหญ่และอยู่ร่วมกันหลายเจเนอเรชั่น 


งานเสวนาในเวที BigSmile Talk: Back to the Future (Trend) Forum ตอน เจาะเวลาหาวันสุข” ได้ระดม กูรูระดับแถวหน้ามาร่วมกันเจาะกลยุทธ์ถึง “ใจ” คนรุ่นใหญ่ นำทีมโดย นายสักกฉัฐ ศิวะบวร นักธุรกิจผู้จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ “Trend ใหม่ ทำไมต้องคนรุ่นใหญ่” อธิบายภาพรวมว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหญ่ การเรียนรู้เพื่อเป็นเพื่อนที่รู้ใจคนรุ่นใหญ่อย่างแท้จริง คนรุ่นใหญ่มีบทบาทอย่างไรกับสังคมไทยและอนาคตของประเทศ รวมถึงโอกาสมหาศาลที่ผู้ทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม ร่วมด้วย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้เชี่ยวชาญใน วงการแพทย์ทางเลือก แชร์แนวคิด “Well Thinking…Well Being…กับคนรุ่นใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม” การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ต้องมาจากการปรับ Mindset และคนรุ่นใหญ่กับการเปิดรับการปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุข, นายสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกและผู้ก่อตั้ง Prompt Design ถ่ายทอดมุมมอง “Design is a King…Packaging is a Must!” ทำความเข้าใจและเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ใช้ที่เป็นคนรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและบริการจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่ 


รวมถึง ผศ.กุลธิดา เตชวรสินสกุล กูรูด้าน Universal Design ในประเด็น “Universal Design ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม” แชร์แนวคิด Universal Design มีผลอย่างไรกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขและการผลิตสินค้าตอบโจทย์ Universal Design, นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า เจ้าของแบรนด์ บายศรี (BAISRI) ที่นำแฟชั่นและอัตลักษณ์ของผ้าไทยไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก กับมุมมอง “แฟชั่นคนรุ่นใหญ่...ตลาดใหม่ที่พร้อม Pay” การทำสินค้าสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่ และ นางสาวณฎา ตันสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม YoungHappy กับคอนเทนต์ “เทคโนโลยีกับพี่ๆ...เราเพื่อนกัน” แรงจูงใจที่ทำให้มาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหญ่ และโอกาสในการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีกับกลุ่มคน รุ่นใหญ่ 


“บิ๊กสไมล์ฯ มุ่งมั่นเป็นสื่อกลางที่จะกระตุ้นให้คนในสังคมได้รับรู้ถึงการสร้างความสุขในแบบที่คนรุ่นใหญ่ต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยความสุขที่ว่านี้เกิดขึ้นผ่านการสื่อสารทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และสานต่อการจัดกิจกรรม offline อีกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงงาน Happiness Festival งานเทศกาลแห่งความสุข ทุกช่วงวัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ช้อปสนุก สุข สบาย สไตล์ (วัยรุ่น) ใหญ่" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2563 ซึ่งจะเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ รวมถึงนวัตกรรมอำนวยความสะดวกสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่และสังคมรอบข้าง อาทิ เพื่อนและลูกหลานที่กำลังมองหาสินค้าบริการเข้ามาช่วยเติมเต็มและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จะเป็นงานเฟสติวัลงานแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และคนรุ่นใหญ่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแห่งโอกาสที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับคนรุ่นใหญ่ได้โดยตรงอีกด้วย” นายสักกฉัฐ กล่าวในตอนท้าย


สำหรับคนรุ่นใหญ่หรือผู้ที่ต้องการออกแบบการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว “BigSmile เพื่อนรู้ใจคนรุ่นใหญ่ที่แท้จริง” แพลทฟอร์มแห่งความสุขสำหรับคนรุ่นใหญ่ เสมือนโลกใบใหม่ที่สุขได้ไม่รู้จบ ได้ที่ www.bigsmileworld.com และ Facebook Fanpage : BigSmile World 

ไม่มีความคิดเห็น