“เซ็นทรัลแล็บไทย” จับมือ “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม” ยกระดับอาหารทางวัฒนธรรมไทย นำร่องตรวจคุณภาพข้าวหลาม - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“เซ็นทรัลแล็บไทย” จับมือ “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม” ยกระดับอาหารทางวัฒนธรรมไทย นำร่องตรวจคุณภาพข้าวหลามบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยกระดับอาหารพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เพื่อให้มีมาตรฐานสากล โดยจะเริ่มนำร่องที่ข้าวหลาม ก่อนจะขยายไปยังอาหารทางวัฒนธรรมอื่นๆในทุกภูมิภาค


วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย กรรมการบริษัท รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการพัฒนาอาหารวัฒนธรรม ร่วมกับ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาหารวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลกทั้งในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดกลไกในการพิจารณาคัดเลือกประเภทอาหารวัฒนธรรมไทยที่เป็นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดกลไกการตรวจวิเคราะห์และรับรองตามเกณฑ์อาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่กำหนด และส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่องหมายการรับรองที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยและเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลก 


อาหารวัฒนธรรมไทยชนิดแรกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ คือ ข้าวหลาม ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นชื่อดังของหลายจังหวัดในประเทศไทย สำหรับเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์มาตรฐานจะครอบคลุมในหลายด้าน เช่น สถานที่ผลิตต้องได้มาตรฐาน (primary GMP) วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่นำมาทำข้าวหลาม ต้องเป็นไปตามเกณฑ์อาหารปลอดภัย หรือ (Food safety) มีการทดสอบหาคุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition Facts) ที่จะได้รับจากการกินข้าวหลาม การตรวจหาอายุของผลิตภัณฑ์ (Shelf-life) โดยการทดสอบทั้งหมดจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตของผู้ประกอบการ เพื่อให้คงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารท้องถิ่น 


สำหรับโครงการพัฒนาอาหารวัฒนธรรม ตั้งเป้าคัดเลือกอาหารวัฒนธรรมทุกภูมิภาคในประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับอาหารทาวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเกณฑ์การตรวจจะแปรผันไปตามลักษณะของอาหาร แต่ยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับข้ามหลาม หากผู้ประกอบการรายใดผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทั้งหมดจะได้รับตรารับรองจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here