Breaking News

ปืนรณยุทธฯส่งทัพใหญ่สุดเกือบร้อยบุกปินส์สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย โดย พล.อ.วินัย ภัททิยกุล นายกสมาคมฯ ได้เปิดแถลงข่าว เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 25 ตึกเฉลิมพระเกียรติ กกท. โดยหลังได้คัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธระดับโลก รายการ “2019 IPSC Australasia Handgun Championship, Philippines” ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งรายการนี้เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีป


การส่งนักกีฬาทีมชาติไทย สมาคมฯได้จัดการแข่งขันเก็บคะแนนคัดเลือก ทั้งหมด 6 ครั้ง มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 และ ได้นักกีฬาทีมชาติไทย ชุด 2019 IPSC Australasia Handgun Championship” จำนวน 53 คน และนักกีฬาทั่วไปอีก 30 คน ซึ่งถือเป็นคณะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยส่งไปแข่งขันนอกประเทศ โดนนักกีฬาในทีมมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเดินทางไปทำการแข่งขันในเช้าวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซึ่งการส่งทีมชาติไทยเข้าแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมฯได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


สำหรับ รายนามนักกีฬาทีมชาติไทย ชุด 2019 IPSC Australasia Handgun Championship และนักกีฬาทั่วไป ประกอบด้วย 
 1.ประเภททีม
   -Open Team/ชนากิตต์ กุลนันทน์ศิริ ,เฉลิมพล ชมฤทธิ์ ,รนกร ภาธนทรัพย์,ผไท อิศรางกูร ณ อยุธยา
   -Open Senior Team/ผดุงศักดิ์ พลวิริยะสกุล,วรพล กุลชัยรัตนา,ธนาพล กุลชัยรัตนา ,สำราญ เอื้อประพฤทธิ์
   -Open Super Senior Team/วัฒน์ ศรีจินตอังกูร, สุเทพ ใต้ธงชัย,นิกร ฉันทรัตนโชค,วรวิทย์ ชวนะนันท์
   -Open Lady Team/พรนัชชา สันติอัศวราภรณ์,ธัญญลักษณ์ ปัญญานันทสิทธิ์,พัชรินทร์ รณศิริชัยรัตนา,ว่าที่ร้อยตรีหญิงฌณกฐ์ปภัสสญ์ รัตนประเสริฐ
   -Standard Team/ธีรธาร ศุจินธร,ธนกร บริสุทธิ์,พีระพงศ์ สนธินิวัติ,วิศิษฎ์ ศรียาภัย
   -Standard Lady Team/ณัฐรดา อธิคุณาสิน,ภัทรันดา มะแก้ว, มินตรา ปราโมทย์,หยาดนภา อำบางกระทุ่ม
   -Production Team/กฤษฎา วีระนนท์,ณัฐภูมิ กมลวงษ์,ภูดิศ รัตนวิมล,หัสณัฐ วิจิตรปฎิมา
   -Production Junior Team/หรินทร์ ประพันธ์,ญาณพัฒน์ อินทรชาธร,ธีระวุฒิ มะกา,ศิริโชค ตรีรัตนพันธ์
   -Production Lady Team/สิบตำรวจโทหญิงพัชรินทร์ อินหอม,ชัญญานุช เพิกแย้ม,เรวดี ทับคำ,ณภัค รัตน์ธีรภาพ
   -Classic Team/ณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร,ฤทธิเดช ทิพย์รักษ์,เอก หวังมี,ณหทัย มาไลยพันธุ์
   -Production Optic Team/คเชน เจียกขจร,พิรุณ ลีละสุนทเลิศ,ปริพัตร ชูสังข์,ณัฐวุฒิ นิสสัยซื่อ
   -Revolver Team/ศิริโรจน์ พลอยสุทธิ,กบินทร์ สุศิวะ,ครรชิต โอฐสัตย์,ไพโรจน์ เจริญสุข


 2.ประเภทบุคคล
    Open/ชนากิตต์ กุลนันทน์ศิริ, Open Senior/ผดุงศักดิ์ พลวิริยะสกุล, Open Super Senior/วัฒน์ ศรีจินตอังกูร, Open Lady/พรนัชชาสันติอัศวราภรณ์, Open Junior/ศดิกร ชมฤทธิ์, Standard/ธีรธาร ศุจินธร, Standard Lady/ณัฐรดา อธิคุณาสิน, Standard Senior/ทนงศักดิ์ วรรณจักร, Production/กฤษฎา วีระนนท์, Production Junior/หรินทร์ ประพันธ์, Production Super Junior/ญาณพัฒน์อินทรชาธร, Production Lady/สิบตำรวจโทหญิงพัชรินทร์อินหอม, Classic Senior/ณรงค์ศักดิ์แก้วเมืองเพชร, Classic Lady/ณหทัย มาไลยพันธุ์, Production Optic/คเชน เจียกขจร, Production Optic Senior/นันทวัฒน์เทียนเชษฐกุล, Revolver/ศิริโรจน์พลอยสุทธิ, Revolver Senior/ครรชิต โอฐสัตย์, Revolver Senior/เพิ่มพูน ตาปัญญา, Revolver Super Senior:/ทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ


โดยมี ผู้จัดการทีม/เจษฎา แผ่อารยะผู้ฝึกสอน/ผองพัฒ กรีพร้อมและเจ้าหน้าที่/บัวลักษณ์ ใจเกษม

ไม่มีความคิดเห็น