Breaking News

กรมควบคุมโรค ร่วมกับรถไฟฟ้า MRT ทำความสะอาดสถานีรถไฟฟ้าประจำศูนย์ราชการนนทบุรี


(26 มีนาคม 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ทีมสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และทีมสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ร่วมกับนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถานี ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสร่วมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ประจำศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการในสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าว ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้มอบสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ด้วย...

***************************************

ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

ไม่มีความคิดเห็น