Breaking News

ตอกย้ำความสำคัญของช้างไทย! The Elephant Tales นิทรรศการศิลปะสุดแนวที่จะทำให้คนรุ่นใหม่หันมารักษ์ช้างไทยมากยิ่งขึ้น


กรุงเทพฯ 12 - 13 มีนาคม 2563-เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม 2563 จากการตระหนักให้เห็นคุณค่าช้างในประเทศไทย คณะนิสิตระดับบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สิตมน รัตนาวะดี, รัสรินทร์ เชาวน์จิรกิตติ์ และกานต์พิชชา ประโยชน์อมรกุล ภายใต้การดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา จึงได้จัดงาน The Elephant Tales นิทรรศการศิลปะเชิง Interactive ณ สามย่านมิตรทาวน์ บริเวณชั้น จี (G floor) บริเวณลานแสดงสินค้า โดยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ผู้สนับสนุนหลัก,สามย่านมิตรทาวน์เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงาน และศิลปินกราฟฟิตีมือดีมาร่วมช่วยกันรังสรรค์นำเสนอให้ทุกๆท่านได้ร่วมตระหนักและเห็นคุณค่าของช้างไทยในครั้งนี้ด้วย


"จากการที่ชื่นชอบในการขี่ช้างและรักช้าง ได้เห็นทุกๆอารมณ์ของช้างมาตั้งแต่ยังเด็ก จึงเกิดความสงสารและห่วงใยพร้อมทั้งตระหนักในปัญหาของช้างไทยในปัจจุบัน ทำให้ปริมาณของช้างไทยในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลงเป็นจำนวนที่น่าวิตก จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดแนวคิดของนิทรรศการ 'The Elephant Tales' ขึ้นมา" นายสิตมน กล่าว


รัสรินทร์ เพื่อนร่วมโครงการได้บอกเล่าว่า "จุดประสงค์หลักในการจัดแสดงงานนิทรรศการครั้งนี้คือการสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างไทย จึงได้สร้างสรรค์นิทรรศการผ่านกิจกรรมภายในงานที่ผสานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าด้วยกัน ได้แก่ การมองเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การได้สัมผัส และการลิ้มรสเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างจุดเด่นแก่งานครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการแสดงนิทรรศการวิถีช้างไทย จากสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะทำให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับรู้ถึงความเป็นไปต่างๆของวิถีชีวิตช้างไทยในปัจจุบันอีกด้วย"


"ภายในงานยังมีการให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาช้างไทย แสดงถึงปัญหาช้างไทยที่ถูกคุมคามในปัจจุบัน และการให้ความช่วยเหลือช้างไทยผ่านองค์กรเกี่ยวกับช้างไทย ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดกระบี่ โดยผู้เข้าชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างไทย นอกจากนี้ยังได้กราฟิตี้มือดี อย่างคุณฟ้าวลัย ศิริสมพล ศิลปินที่มีชื่อเสียงที่รู้จักกันในนามของ “มาม่าบลูส์” (Mamablues) มาร่วมรังสรรค์งานประติมากรรมช้างไทยผ่านจินตนาการอันเป็นเอกลักษณ์ โดยจะจัดแสดง จำนวน 3 ตัว ขนาดความสูง 160 เซนติเมตร" กานต์พิชชา เพื่อนร่วมโครงการได้บอกเล่าเพิ่มเติม


มาม่าบลูส์ ได้ร่วมบอกเล่าถึงศิลปะที่ตัวเธอเองโชว์ในครั้งนี่ว่า "สำหรับงานศิลปะที่ได้จัดแสดงในครั้งนี้นอกจากรูปลักษณ์ของช้างแล้ว ยังมีการนำเสนอจุดเด่นของตัวช้าง โดยผ่านความหมายของเฉดสีที่บ่งบอกช่วงวัยของช้าง หลังจากโชว์ในนิทรรศการครั้งนี้แล้ว ประติมากรรมนี้จะนำไปตั้งไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง"


"ความคาดหวังที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากให้เกิดความรู้สึกรักช้างในทุกๆช่วงเวลาไม่ใช่แค่วันที่ 13 มีนาคมของทุกๆปีเท่านั้น หากคนเรามีจิตใจที่สามารถเข้าถึงทุกๆความรู้สึกของช้างได้ จะทำให้ทั้งช้างและคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนวิถีชิวิตคนไทยในสมัยก่อน" รัสรินทร์ พูดทิ้งท้าย


ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ระบาดกันอย่างหนักในช่วงเวลานี้ ทำให้น้องเหล่านิสิตโครงการนี้ได้วางมาตรการป้องกันเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมนิทรรศการครั้งนี้โดยไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นอันตรายและติดโรคระบาดไปด้วย โดยมาตรการดังกล่าวมีทั้งการวัดไข้ผู้เข้าชมงาน,บริการเจลฆ่าเชื้อโรค,แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้เข้าชมงานและทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ภายในงานในทุกๆช่วงเวลา


ไม่มีความคิดเห็น