Breaking News

มูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยและคิงส์ แพ็ค ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ให้กับกองทัพเรือ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นทีวังนันทอุทยาน พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ จากผู้สนับสนุนซึ่งประกอบด้วย พลเอก เดชา บุญญบาล ประธานมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยและที่ปรึกษา บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด และคุณ ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด มอบถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ขยะติดเชื้อจำนวน 100,000 ใบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 


เสนาธิการทหารเรือกล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด- 19 ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทางกองทัพเรือขอขอบคุณบริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัดที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง


คุณ ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด กล่าวว่า ถุงบรรจุขยะติดเขื้อที่มอบให้กับกอวทัพเรือในครั้งเป็นถุวมาตราฐานเดียวกับที่บริษัทส่งออกไปจำหน่ายในสหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรป เป็นถุงขยะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใข้บรรจุขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ


ไม่มีความคิดเห็น