Breaking News

ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ให้บริการนั่งเรือเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกฟรี


เทศบาลดำเนินสะดวก ร่วมกับผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก จัดให้บริการนั่งเรือพายและเรือยนต์ฟรี เที่ยวตลาดน้ำฯ - ชมการทำน้ำตาลมะพร้าวเตาตาลบังเละ รอบละ 1 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ท่าเรือยุวันดา ท่าพจวรรณ ท่าแป๊ว ท่าเจริญสุนทร ท่าหญิงกอล์ฟ และท่าเทศบาล (ใกล้ท่าพจวรรณ) 


ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยลงพื้นที่ทำความสะอาดท่าเรือและบริเวณพื้นที่ตลาดน้ำฉีดยาฆ่าเชื้อ มีการลงทะเบียนเข้า-ออกตลาดน้ำฯ ผ่านระบบไทยชนะ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการ จุดบริการอ่างล้างมือ เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างการนั่งเรือโดยจำกัดให้นั่งได้ไม่เกินลำละ 3-4 คน และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างการเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งพ่อค้าแม่ค้า ร้านขายอาหาร ท่าเรือ คนขับเรือต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ


หลังจากนั้นในระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในตลาดน้ำดำเนินสะดวก ร่วมกันจัดโปรโมชั่นส่วนลดราคาพิเศษนั่งเรือเที่ยวตลาดน้ำ ดังนี้
  1. เรือพาย ราคา 300 บาท / ลำ / 1 ชั่วโมง
  2. ราคาเรือเครื่องยนต์ แบ่งเป็น 3 เส้นทาง คือ
     - เส้นทางตลาดน้ำ – สวนน้ำตาลบังเละ ราคา 400 บาท / ลำ / 1 ชั่วโมง
     - เส้นทางตลาดน้ำ – สวนน้ำตาลบังเละ – วัดราษฎร์เจริญธรรม ราคา 500 บาท / ลำ / 1 ชั่วโมง 30 นาที
     - เส้นทางตลาดน้ำ – สวนน้ำตาลบังเละ – วัดราษฎร์เจริญธรรม – วัดปรกเจริญ ราคา 600 บาท / ลำ / 2 ชั่วโมง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  1.สอบถามการนั่งเรือฟรี วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 คุณวสันต์ หงส์สุภางค์พันธุ์ ปลัดอำเภอดำเนินสะดวก โทร.063-9018284
  2.สอบถามเรือราคาพิเศษ วันที่ 1-7 มิถุนายน 2563
     - ท่าเรือยุวันดา โทร. 085-2227470
     - ท่าเรือหญิงกอล์ฟ โทร.080-2375199
     - ท่าเรือแป๊ะ 087-1111624
     - ท่าเรือประเมศฐ์ โทร.085-1863361

ไม่มีความคิดเห็น