Breaking News

เอชบีพี อินโนเวชั่น ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000 นวัตกรรมจากนาซ่าให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด


วันที่ 13 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ณ โถงรับรองประชาสัมพันธ์ ชั้น2 อาคาร1 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริษัท เอชบีพี อินโนเวชั่น จำกัด โดยคุณโฆษิต สุวินิตจิต ที่ปรึกษาบริษัท และคุณยุวดี บุญครอง กรรมการบริษัท ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อไวรัส นวัตกรรมใหม่ Hydra Ozone Cleaning รุ่น AP3000 จำนวน 20 เครื่อง ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด โดยท่านมานะ วีระอาชากุล และท่านเสรี เยาวะ รองเลขานุการสำนักอัยการสูงสุดเป็นตัวแทนรับมอบ


ทั้งนี้สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิค 19 และได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อราชการ จึงได้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000 ไว้โดยรอบสำนักงานอัยการสูงสุด


ด้วยเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพ RCI Active Pure ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และสามารถกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจาก Space Foundation มาตรฐานรับรองโดยองค์กรนาซ่า ทำให้มั่นใจในอากาศที่สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น