Breaking News

สาธิตกรุงเทพธนบุรี วางมาตรการเข้ม มั่นใจปลอดภัยต้อนรับเปิดเทอม


โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้มีมาตรการในการเตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ในวันที่ 1 ก.ค.2563 นี้ เพื่อให้ทางผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่าน จะสามารถไปเรียนได้อย่างปลอดภัย เมื่อเปิดเทอม หลังไวรัส โควิด-19 ระบาด ในครั้งนี้


ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนฯ ได้วางมาตรการอย่างเข้มข้น ป้องกันการระบาดของ ไวรัส โควิด-19 เพื่อต้อนรับเปิดเทอมอย่างเต็มที่ 


โดยมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดังนี้
  - ฉีดพ่นน้ำยา สเตอริแพลนท์ ทุกวันหลังเลิกเรียน โดยไม่มีสารเคมีตกค้าง เพื่อที่จะได้ทำการเรียนการสอนในวันรุ่งขึ้นได้ทันที (สเตอริแพลนท์ เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ปลอดสารพิษ และปราศจากสารเคมี 100% ซึ่งผลิตโดยกรรมวิธีที่ทันสมัย โดยใช้กระบวนการอิเล็คโตรไลท์น้ำ เพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าประจุบวกในการฆ่าเชื้อโรค)
  - ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่สั่งจากโรงพยาบาลศิริราช ทุกสัปดาห์หลังเลิกเรียนในวันศุกร์ 


  - ฉีดพ่นน้ำยา Skytron UVC Robot ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดย Skytron UVC Robot เป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อพลังงานแสง UVC เข้มข้นสูงสุด มาตรฐานการผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นำมาทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่ง Skytron UVC robot ได้รับรองมาตรฐานจาก WHO ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวได้อย่างทั่วถึง แม้กระทั่งในมุมอับได้ถึง 99.99% และทำลายเชื้อโรคได้ถึงระดับสลายพันธุกรรม DNA โดยเครื่องจะมีระบบ AI เพื่อคำนวนพลังงานแสงอัตโนมัติ และใช้เวลาสั้นเพียง 4-15 นาทีเท่านั้น โดยไม่ใช้สารเคมี และไม่ก่อให้เกิดโอโซนหรือสารพิษใดๆ หลังจากทำการฆ่าเชื้อ สามารถกลับมาใช้งานห้องได้ทันที นอกจากนี้แล้ว ทางโรงเรียนฯ ยังมีบุคลากรที่เพียงพอ เพื่อคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด


  - มีจุดคัดกรองนักเรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากรครู และทุกๆ ท่าน ที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง โดยจะต้องผ่านเครื่องวัดไข้ด้วยเทอร์โมสแกน พร้อมมีที่เหยียบเท้ากดเจลล้างมือ เพื่อลดการสัมผัส
  - แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คน โดยการจัดโต๊ะระยะห่างกัน 1 เมตร ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องใส่หน้ากาก รวมถึงบุคลากรครูที่สอน และทุกคนที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนด้วย
  - พักทานอาหารมื้อเที่ยง แบ่งนักเรียนดังนี้ อนุบาล ทานอาหารที่ตึกอนุบาล, ประถมต้น ทานอาหารที่ห้องอาหารของชั้นประถม, ประถมปลายและมัธยม ผลัดกันทานข้าว 2 รอบ และในระหว่างผลัด จะมีการฉีดพ่นน้ำยาสเตอริแพลนท์ ทุกครั้ง

ทางโรงเรียนฯ ห่วงใยและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่าน จะสามารถไปเรียนได้อย่างปลอดภัย เมื่อเปิดเทอมหลังช่วงโควิด-19 ระบาดนี้

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สามัญ), ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (English Program), มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ (เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ) สอบถาม โทร. 02-408-1919, 089-305-1111, inbox facebook : http://m.me/satitbtu, www.satitbtu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น