Breaking News

บีจีพียู ประกาศยกเลิกสัญญา จักรกฤษ ลาภตระกูล


สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศยกเลิกสัญญากับ "แจ็ค" จักรกฤษ ลาภตระกูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการตกลงยกเลิกสัญญากันทั้งสองฝ่าย

สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขอขอบคุณ จักรกฤษ และขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพค้าแข้งต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น