Breaking News

ป.ป.ส. เปิดโครงการ “Save Zone No new face (Youthtubers)” ปั้น Young Youtuber หน้าใหม่ ปลุกพลังวัยทีนแสดงความสามารถปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์


กรุงเทพฯ มิถุนายน 2563 — สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอเชิญชวนเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ร่วมถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์แสดงความสามารถ และฉายแววความเก่งพร้อมฝึกฝนการเป็นนักสร้างคอนเทนต์ภายใต้โครงการ “Save Zone, No new face” (Youth Tubers) โดยมุ่งผลักดันเยาวชนไทยใช้เวลาว่างในเชิงสร้างสรรค์ ค้นหาตัวตนและแสดงความสามารถที่ซ่อนอยู่โดยใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์สร้างคอนเทนต์คุณภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นยูทูปเบอร์ (Youtuber) หน้าใหม่

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กล่าวว่า “ปัจจุบันเยาวชนไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายและสามารถสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มเองได้ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่อยู่ในมือ ปปส. จึงอยากเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคอนเทนต์ตามความถนัดและความสามารถของตนเองภายใต้ โครงการ “Save Zone, No new face (youthtubers)” ปั้น Young Youtuber หน้าใหม่ ปลุกพลังวัยทีน โชว์ความสามารถปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 ประเภท ทีมละไม่เกิน 2-5 คน คือ ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าและระดับอาชีวศึกษา โดยผู้ที่สมัครเข้าโครงการทุกคนสามารถเรียนรู้การสร้างคอนเทนต์ผ่านแคมป์ออนไลน์ (Boot Camp Online) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ น้าเน็ก (เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา, บี้เดอะสกา (กฤษณ์ บุญญะรัง) และ เบ๊น อาปาเช่ (อัครเดช โยธาจันทร์) รวมถึงเทคนิคการถ่ายทำวิดิโอคลิประดับมืออาชีพจาก Nex Studio และ This is game

สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกประเภทละ 20 ทีม (รวม 40 ทีม) จะมีโอกาสได้ถาม-ตอบตัวต่อตัวพร้อมเรียนรู้ในการเป็น Young Youtuber อย่างเข้มข้นกับเหล่าวิทยากรชื่อดังผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อพัฒนาความสามารถในการในการสร้างคอนเทนต์และตัดต่อคลิปวิดีโอพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลในรอบตัดสิน

นายนิยม เติมศรีสุข ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดของประเทศ ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนไทยใช้พื้นที่ปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความสามารถและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อลดช่องว่างในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข”

ไม่มีความคิดเห็น