Breaking News

พลิกสหกรณ์ไทยสู่ สหกรณ์ 4.0


นางสาวปณิตา ชินวัตร ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 และร่วมเสวนาในหัวข้อ “พลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0 แรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่อเศรษฐกิจไทย” ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา วันนี้ (9 ก.ค. 2563)


ไม่มีความคิดเห็น