Breaking News

เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบใหม่


นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วาระปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖” แก่ผู้พิพากษาสมทบใหม่จำนวน ๒๐๔ ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ โดยได้รับเกียรติจาก นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา บรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาเพื่อยกระดับการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว” แก่ผู้เข้ารับการอบรม


ไม่มีความคิดเห็น