Breaking News

"IWRM" ลงนามโครงการความร่วมมือธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำกับ "Root Tank" ในการสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำขนาด 5,000 คิว มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท


13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรมบางประกง พิธีลงนาม "โครงการความร่วมมือธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำ" สร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำ ขนาด 5,000 คิว โดยมีคุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด (IWRM) ลงนามร่วมกับ คุณมารุต ศรีวรรณะบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีเมฆ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SMC, Root Tank) 


คุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการ IWRM กล่าวว่า บริษัทฯ ผู้คร่ำหวอดในวงการสัมปทานน้ำฝั่งตะวันออกมาอย่างยาวนาน และได้เห็นถึงปัญหาภัยแล้งในการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมจึงทำให้เกิดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการให้บริการแบบครบวงจรทางด้านการจัดการระบบน้ำของภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ถือว่าเป็นหัวใจหลักด้านหนึ่งของระบบสาธารณูปโภค ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มาเป็นผู้ดูแลเพื่อเป็นการพัฒนาระบบน้ำอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย และก้าวไกลไปยังระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


คุณมารุต ศรีวรรณบุตร กรรมการผู้จัดการ SMC กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกวงการถังประกอบและแท็งค์น้ำของไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่แพร่หลายในชื่อแบรนด์ "Root Tank" สำหรับการจัดสร้าง The Show Room ในครั้งนี้ถือเป็นการรวบรวมรูปแบบถังประกอบมากที่สุดอยู่ในที่เดียวกัน เช่น แบบสแตนเลส, อีพ็อกซี่, กลาส,ลายเนอร์ และไอรอน ฯลฯ


คุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการ IWRM กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสร้าง The Show Room ครั้งนี้ใช้พื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ ในพื้นที่มีถังเก็บน้ำรวม 5,000,000 ลิตร โครงการฯ มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท ที่เป็นทั้งโรงสูบน้ำ เก็บกักน้ำ พร้อมทั้งจ่ายน้ำในระบบออโตเมติกให้กับนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปโภค,บริโภค และนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะมีพิธีการวางศิลาฤกษ์ ณ สถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรม เลียบมอเตอร์เวย์ ต.เขาดิน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563


ไม่มีความคิดเห็น