Breaking News

ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จัดสร้างโรงเรือนกัญชา มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน (รพ.สต.) เพื่อการศึกษา สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด โดย นาย ธนัท เชี่ยวชาญอักษร พร้อมคณะที่ปรึกษา นำโดย ผศ.ดร.จิระ อรุโณทัยจิตร,นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง,แพทย์หญิงอรพรรณ เมธาดิลกกุล และทีมงาน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของสารที่สกัดได้จากกัญชา ที่จะนำมารักษาโรคต่าง ๆ ได้ จึงได้จัดสร้างโรงเรือนปลูกยาเสพติด ประเภทที่5 (กัญชา) มอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน (รพ.สต.) ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ 1 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นตัวอย่างโรงเรือนแห่งแรก เพื่อ รพ.สต. จะนำไปใช้เพื่อการศึกษา สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ช่วยให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน ให้มียาที่ซึ่งแปรรูปจากกัญชามาใช้ในการรักษา 


ทั้งนี้ทาง บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด ได้ให้การผู้สนับสนุน และ ผู้มีส่วน ในการนำกัญชามาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำเป็นอาหารเสริม หรือยาสมุนไพร เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนพี่น้องชาวไทย และการนำมาเพื่อรักษาโรค ด้วย 16 ตำหรับสูตรยา ตามนโยบายของ คณะรัฐมณตรี (ครม.) และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ศ.(พิเศษ ) ดร.นพ. สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายประเสริฐ เทพทะเล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน (รพ.สต.) เป็นผู้รับมอบ


ไม่มีความคิดเห็น