Breaking News

ททท. จัดงานมอบรางวัลโครงการ TAT GYM 2020 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม


เช้านี้ (23 กันยายน 2563) นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) ร่วมกับพันธมิตร อาทิ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ทีม ที่สร้างผลงานนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างโดดเด่น นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีม ณ อาคาร ททท.


นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เผยว่า
โครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หรือ TAT GYM 2020 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีม จากผู้สมัครทั้งสิ้น 24 ทีม และผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถอย่างเข้มข้น ทั้งจากการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ผ่านการอบรมออนไลน์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตามหลักสูตรการอบรมของโครงการในหลากหลายหัวข้อ อาทิ ทัศนคติของนักจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤต กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้ทั้ง 10 ทีม มีภารกิจในการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมกับที่ปรึกษาประจำทีม หรือ Mentor ในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ซึ่งผลจากความทุ่มเทและความตั้งใจของทุกทีมก็ทำให้ได้ผลงานนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานนวัตกรรมของทั้ง 10 ทีมนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) 


นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า
แอร์เอเชียมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TAT GYM 2020 ทั้งในด้านการเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการอบรมร่วมกับ ททท. และการสนับสนุนการเดินทางและของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ แอร์เอเชียขอแสดงความชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีมที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวออกมาจนสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งทางแอร์เอเชียเชื่อว่าทั้ง 10 ทีมจะสามารถนำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนเองและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ TAT GYM 2020 ทั้ง 10 ทีม ได้แก่ 
  -คิดถึง คอทเทจ จังหวัดกระบี่ นำเสนอของฝากของที่ระลึกในรูปแบบ offline สู่ online ซึ่งนำเทคโนโลยี AR มาช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน 
  -ฝักฝางโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในอำเภอฝาง และการสื่อสารแบบ Viral Marketing 
  -ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพฯ ออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนเสมือนจริง Virtual Community Tour โดยนำเทคโนโลยี AR และ VR มาพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนางเลิ้ง 
  -ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน นำเสนอการนำจี้เงินที่เหลือเกินมาจากกระบวนการผลิตเครื่องเงิน มาออกแบบเป็นสร้อยข้อมือที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน 
  -HUG LANNA DESIGN จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอ “ขุนช่างเคี่ยนโมเดล” นวัตกรรมท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอนวัตกรรม "ข้าวแคบแนบวิถี" โดย การทำข้าวแคบให้มีหลายรสชาติและเพิ่มทางเลือกในการทำข้าวแคบให้สุกโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
  -มีกินฟาร์ม (MEKIN FARM) จังหวัดขอนแก่น นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวขอนแก่นแบบใหม่ๆ ผ่าน Facebook Page “เที่ยวถึงแก่น” พร้อมนำเทคโนโลยี Chatbot มาช่วยในการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว 
  -Kusatsu Onsen & Spa Chonburi จังหวัดชลบุรี นำเสนอประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยวให้ผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง VR ในการสร้างสรรค์คลิปท่องเที่ยวแบบ 360 องศา ในบางแสน จ.ชลบุรี 
  -กลุ่ม BARAHOM BARZAAR จังหวัดปัตตานี นำเสนอนวัตกรรม “โต๊ะพิมพ์ผ้าลวดลายกระเบื้องเครื่องถ้วยชามโบราณ” ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำผ้าบาติกของกลุ่ม 
  -ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร พัฒนากระบวนการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และกระบวนการจองทริปท่องเที่ยว การขายสินค้าชุมชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วย


สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม 3 ทีม คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ มีกินฟาร์ม และกลุ่ม BARAHOM BARZAAR ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุน โล่รางวัล และบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ทาง www.tatgym.com และ Facebook page: TAT GYM

ไม่มีความคิดเห็น