Breaking News

แม็คโคร มอบวัสดุทางการแพทย์ ส่งกำลังใจ รพ.แม่สอด ต่อสู้ภัยโควิด-19


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย ทีมพนักงานแม็คโคร สาขาแม่สอด เป็นตัวแทนส่งมอบวัสดุทางการแพทย์ สิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังรุนแรงในประเทศเมียนมา
ทำให้พื้นที่ชายแดนจุดเชื่อมต่อ ต้องการอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการป้องกันเป็นจำนวนมาก โดยแม็คโครนำ ถุงซิปใส กล่องโฟมเก็บความเย็น กระบอกฉีดน้ำ เจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ และส่งมอบกำลังใจให้แพทย์ พยาบาลในการต่อสู่กับโควิด-19 โดยมี นางขนิษฐา ก่อสัมพันธ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าคลินิกหมอครอบครัว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

ไม่มีความคิดเห็น