KTBGS จัดโครงการ Happy Money สร้างวินัยทางการเงิน พร้อมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

KTBGS จัดโครงการ Happy Money สร้างวินัยทางการเงิน พร้อมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า


จากการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ย่อมสร้างการสั่นสะเทือนต่อบริษัทโดยตรง อีกทั้งการเกิดสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบและความท้าทายต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ทำให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) ในกลุ่มของธนาคารกรุงใทย โดยธนาคารถือหุ้น 100% เป็นผู้นำงานบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน (Cashless Society) ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักขององค์กร และได้มีการเตรียมตัวตั้งรับการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี โดยการควบคุมอัตราการเติบโตของบุคลากรด้านงานขนส่งทรัพย์สินและงานให้บริการด้าน ATM แต่บริษัทยังคงดำเนินนโยบายให้ความลำคัญกับบุคลากร ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์กรให้เหมือนบ้านหลังที่ 2 โดยมีหลักในการนำมาปฏิบัติร่วมกันด้วย KTBGS Brand DNA องค์กร "2 มือ 1 ใจ" คือ มือละอาด มืออาชีพ และใจบริการ
 


นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท KTBGS เปิดเผยว่า
การบ่มเพาะปลูกฝังให้บุคลากรทุกคน ภายใต้แนวคิดการก้าวสู่องค์กรคุณธรรมนั้น สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ทำเวิร์กชอป (Workshop) ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อคันหาคุณธรรมหลักของบ้าน KTBGS ซึ่งได้ออกมาเป็น 3 ข้อ คือ ชื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย และเพื่อเป็นการเน้นย้ำ ปลูกฝังการมีวินัย และรับผิดชอบต่อตัวพนักงานเองอย่างเป็นรูปธรรม เพราะพนักงานของเราเกินกว่า 50% มีภาระหนี้สิน และไม่มีความเข้าใจไมการเก็บออมเงิน ซึ่งการที่พนักงานมีภาระหนี้สิน ย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดให้มีโครงการ Happy Money เพื่อให้พนักงานได้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย คิดหารายได้เสริม และจัดการหนี้ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้ด้วยตนเอง


โดยหลักๆ เราได้โฟกัสในส่วนของพนักงานทั้งหมด 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่เป็นหนี้เลย, กลุ่มที่กำลังจะเป็นหนี้, กลุ่มที่เป็นหนี้แล้ว และกลุ่มที่กำลังจะเกษียณ ซึ่งพอแบ่งออกมาเป็น 4 กลุ่ม ก็จะทำให้เราพบปัญหาได้อย่างชัดเจนว่า จะมีการจัดการในแต่ละกลุ่มได้ โดยโครงการ Happy Money นี้จะมีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Securities Exchange of Thailand) หรือ SET มาบรรยายให้แก่ Trainer ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานของบริษัท เพื่อส่งต่อความรู้ที่ได้รับมาแก่ Trainee ให้ตระหนักและรู้จักการวางแผนทางการเงิน มีวินัย รู้จักเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในทุกระดับ ภายใต้ Concept สุขกาย สุขใจ สุขเงิน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสของช่องทางในการหารายได้เสริมทั้งในรูปแบบตลาดนัดภายในบริษัทที่จัดขึ้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีช่วงพักกลางวัน และตลาดนัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line Group และ Facebook Group เพื่อให้พนักงานมีการสร้างรายได้เสริมจากรายได้ประจำ ก็จะทำให้มีเงินเก็บมากขึ้น และสามารถนำมาบรรเทาหนี้เดิมที่มีอยู่ได้


ซึ่งจากรุ่นแรกจนถึงรุ่นที่ 4 ที่ได้ทำการอบรมมาพบว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น และหนี้สินลดลง ถึงแม้ว่าจะยังไม่อยู่ในอัตราที่สูงมาก แต่ก็สามารถสร้างค่านิยมที่ดีได้ และส่งต่อไปยังคนอื่นๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งพนักงานยังเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต พร้อมทั้งมีระเบียบวินัยในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต และเราก็จะสร้างความต่อเนื่องของโครงการ Happy Money ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อที่พนักงานของเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตต่อไป

"บริษัทของเราไม่ได้ดูแลแค่บุคลากรที่ทำงานกับเราเท่านั้น แต่บุคลากรหรือพนักงานแต่ละคนยังมีพ่อ แม่ ครอบครัว ลูก ภรรยา หรือสามี ที่อยู่เบื้องหลังอีก ดังนั้นเราเชื่อว่า หากคนหนึ่งคนใดไม่มีหนี้สิน มีความสุขแบบพอเพียง ครอบครัวก็จะดีตาม มีความสุขไปด้วย ก็จะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติในภาพรวมดีด้วยอีกเช่นกัน"


นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กล่าวอีกว่า
การอบรมโครงการ Happy Money จึงเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ จีงอยากให้องค์กรหรือบริษัทอื่นๆ ได้นำไปจัดทำการอบรม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย คิดหารายได้เสริม และจัดการหนี้ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้ด้วยตนเอง จะได้ไม่มีหนี้สิน มีเงินเก็บออม 


ด้านนางภาวิณี ไชยพร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ กล่าวว่า
ศูนย์ฝึกอบรมของเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีมาตราฐาน อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม บนเนื้อที่กว่า 60 ไร่ มีห้องพัก 118 ห้อง ห้องประชุม 13 ห้อง ห้องประชุมใหญ่สามารถจุคนได้ประมาณ 250 คน ภายในมีสระว่ายน้ำและกิจกรรมต่างๆ มากมาย การบริการก็บริหารแบบโรงแรมระดับ 5 ดาว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here