Breaking News

24ที่เที่ยวนครปฐม ปูพื้นเตรียมลุยต่อ พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลัง รอ วิกฤต Covid-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย


จังหวัดนครปฐม สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และจัดทําข้อมูลการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและผลักดันสู่การปฏิบัติ ใน การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น นอกจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้ว การพัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมโดยเน้นข้อมูลของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว ให้มีเนื้อหาสาระอย่างถูกต้อง และครบทุกด้าน พร้อมกันนี้ก็ยังมีภาพถ่ายสถานที่สวยงามในมุมต่างๆของแต่ละที่ มาแนะนำและเป็นไอเดียเพื่อเป็นไอเดียและแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความ ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดทํา ทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย


อำเภอกำแพงแสน
อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโลเมตร แต่ก็ยังเป็นอำเภอที่ผู้คนให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าตัวเมือง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่น่าเที่ยวไม่น้อยซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น
  -นิตาธร ทะเลน้ำจืด
ที่อยู่ : 136 หมู่ 5 ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน นครปฐม 73180 เบอร์ติดต่อ : 089-242-3024 / 092-409-9922


  -อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน 73140 เบอร์ติดต่อ : 034-351886


อำเภอดอนตูม
อีกหนึ่งอำเภอที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนครปฐม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวคือ
  -ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ทุ่งพิชัย
ที่อยู่ : 144 หมู่ 3 บ้านทุ่งพิชัย ตําบลห้วยพระ อําเภอดอนตูม ต.ห้วย เบอร์ติดต่อ : 085-428-4385


อำเภอนครชัยศรี
อำเภอที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งนครชัยศรี อยู่ห่าง ตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น
  -เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
ที่อยู่ : 100 หมู่ 2 ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์ติดต่อ : 034-339468


  -ดูบัว คาเฟ่
ที่อยู่ : 88/8 ม.1 ตําบล บํางแก้วฟ้า อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120 เบอร์ติดต่อ : 097-024-0842


  -พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
ที่อยู่ : 43/2 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม.31 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์ติดต่อ : 034-332604 / 034-332109


  -Woodland เมืองไม้ 
ที่อยู่ : 15/1 หมู่ 4 ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์ติดต่อ : 034-265330


  -วัดกลางบางแก้ว
ที่อยู่ : 113 หมู่ 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชียศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์ติดต่อ : 034-331462 / 034-332182


  -วัดกลางบางพระ
ที่อยู่ : 86 หมู่ 4 ตําบลบํางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เบอร์ติดต่อ : 034-239-225


  -วัดศรีษะทอง
ที่อยู่ : ตําบลศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์ติดต่อ : 034-227462


  -สยามชัยหาดทรายขาว @นครชัยศรี
ที่อยู่ : ตําบลพะเนียด อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120 เบอร์ติดต่อ : 081-446-2441


อำเภอบางเลน
อำเภอที่อยู่ไกลจากตัวเมืองที่สุด ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบๆ 50 กิโลเมตร ถือว่าไกลไม่น้อยเลยละ แต่ที่นี้ก็เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงไหลมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่น
  -ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง
ที่อยู่ : 10/2 หมู่ที่ 6 ถนนการประปานครหลวง ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน นครปฐม 73130 เบอร์ติดต่อ : 081-259-7667


  -ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122
ที่อยู่ : ซอยเทศบาล 7 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน นครปฐม 73190 เบอร์ติดต่อ : 081-9109-683


  -เมืองรัตติยา
ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 2 ตําบลคลองนกระทุง อําเอภบางเลน นครปฐม 73130 เบอร์ติดต่อ : 063-058-5672


อำเภอพุทธมณฑล
อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของจังหวัดนครปฐม ถ้าหากมุ่งหน้ามาจากกรุงเทพ
  -พุทธมณฑล
ที่อยู่ : 25/25 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑล สําย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 เบอร์ติดต่อ : 024-419012 / 024-419009


  -พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (หอภาพยนตร์)
ที่อยู่ : 94 ม 3 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตําบล ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 เบอร์ติดต่อ : 02-482-2013 ต่อ 119


  -อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เบอร์ติดต่อ : 02-441-5272-4


อำเภอเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดนครปฐม ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย และวัฒนธรรมอันน่าหลงใหล
  -ตลาดเช้าซอย 2
ที่อยู่ : ถนนเทศ ซอย 2 ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 เบอร์ติดต่อ : 087-157-7708


  -ตลาดบน-ล่าง
ที่อยู่ : ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000


  -วัดป่าปฐมชัย
ที่อยู่ : 128/2 หมู่ 3 ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 เบอร์ติดต่อ : 081-199-4062


  -วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ที่อยู่ : 27 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 เบอร์ติดต่อ : 034-752847-8


อำเภอสามพราน
อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 26 กิโลเมตร อำเภอที่เต็มไปด้วยสีสัน
  -ตลาดน้ำดอนหวาย
ที่อยู่ : 78 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 เบอร์ติดต่อ : 02-482-7213-5 / 084-891-6612

  
  -ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
ที่อยู่ : 117 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม กม. 30 อ. สามพราน จ.นครปฐม 73110 เบอร์ติดต่อ : 081-824-4119


  -วัดไร่ขิง
ที่อยู่ : 51 หมู่ 2 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 เบอร์ติดต่อ : 034-311384 / 034-323056


  -วัดสามพราน
ที่อยู่ : 92/8 หมู่ 7 ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 เบอร์ติดต่อ : 081-901-8389

การดําเนินการจัดโครงการครั้งนี้โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ เพื่อให้การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและนักท่องเที่ยวสามารถทราบข้อมูลที่ถูกต้อง งบประมาณโดยจังหวัดนครปฐม ดําเนินการโดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับบริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จํากัด

#จังหวัดนครปฐม #สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม #นครปฐมเล่าได้ไม่รู้จบ #MAKMiT โครงการนี้ได้ดําเนินการถ่ายทําก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

ไม่มีความคิดเห็น