Breaking News

โต๊ะจีนการกุศล วันที่ 6 เมษายน 2564 จากมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม


มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมโดยคุณดารา ขัตติยะอารี ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการได้จัดงานโต๊ะจีนการกุศลประจำปีขึ้นในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ 2564 ณ มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อระดมทุนในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เป็นกำพร้ายากไร้ในสังคมให้ได้รับโอกาสที่ดีและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา
ซึ่งครอบคลุมเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมผนวกกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุนเหล่านี้เป็นทุนที่ให้อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา


ในปีนี้นับเป็นปีที่25 ของการก่อตั้งมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ท่านอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับท่าน Asim lftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวขอพรให้กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิฯ ให้ประสบความสำเร็จสืบไป นอกจากนี้ยังมีผู้แทนของพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาร่วมงานตลอดจนคุณวัชรี วรรณศรี คณะทำงานติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมงานด้วยเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น