Breaking News

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป สนับสนุนงบประมาณกว่า 70 ล้านบาท ร่วมกรุงเทพมหานคร-นนทบุรี-นครราชสีมา เดินหน้าเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน พร้อมยก เดอะมอลล์ บางกะปิ เป็นโมเดลต้นแบบการเตรียมความพร้อม


บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนงบฯกว่า 70 ล้านบาท ร่วมแบ่งเบาการดำเนินงานของภาครัฐ ในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 จับมือกับกรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา เดินหน้าเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ให้กับประชาชน ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ โคราช
เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด โดย เดอะมอลล์ บางกะปิ ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นโมเดลต้นแบบการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางให้กับพันธมิตรเครือข่าย และประเดิมฉีดวัคสาขาแรกที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564


10 พฤษภาคม พล ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเดินทางไปตรวจความพร้อมในก่รจัดเตรียมสถานที่ของห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ บาวกะปิ 


ในโอกาสนี้ นางสาวกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า "จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวในเร็ววัน เดอะมอลล์ กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด“ภูมิคุ้มกันหมู่” จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนันสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 และเตรียมความพร้อมในการกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากที่สุด โดยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการกระจายการฉีดวัคซีน รวมถึงการวางระบบการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนงบกว่า 70 ล้านบาท ในการสนับสนุนพื้นที่สำหรับฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ที่ 4 สาขา ได้แก่ เดอะ มอลล์ บางกะปิ, เดอะ มอลล์ บางแค ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,เดอะ มอลล์ไลฟ์ สโตร์ งามวงศ์วาน ได้รับการคัดเลือกจากสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเดอะ มอลล์ โคราช ได้รับการคัดเลือกจาก สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยทั้ง 4 สาขา ถือเป็นแลนด์มาร์คในเขตกรุงเทพตะวันออก, เขตกรุงธนใต้, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา


สำหรับการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ในพื้นที่ของเดอะ มอลล์ กรุ๊ป จะประเดิมฉีดสาขาแรก ที่ เดอะ มอลล์ บางกะปิ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เดอะ มอลล์ บางแค วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำหรับ เดอะ มอลล์ ไลฟ์ สโตร์ งามวงศ์วาน และ เดอะ มอลล์ โคราช พร้อมให้บริการวัคซีนกับประชาชน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยจุดให้บริการของทั้ง 4 สาขา อยู่ที่บริเวณ เอ็มซีซี. ฮอลล์


การสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ เดอะ มอลล์ กรุ๊ป ใช้งบฯกว่า 70 ล้านบาท โดยให้พื้นที่ในการดำเนินการฉีดวัคซีนใน 4 สาขา
นอกจากนี้ยังได้จัดหาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยระหว่างดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนชุดอาหาร-เครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดการดำเนินงาน ที่ เดอะ มอลล์ บางแค และบางกะปิ อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ทั้งหมด, จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด, จัดเตรียม ระบบ Wifi, จัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการสุขอนามัย เป็นต้น”


ด้วยศักยภาพและความพร้อมของสถานที่ ตลอดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ เดอะมอลล์ บางกะปิ ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นโมเดลต้นแบบการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางให้กับพันธมิตรเครือข่าย โดยคณะทำงานของกรุงเทพมหานคร ได้เรียนเชิญพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีน-19 นอกโรงพยาบาล ร่วมชมการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ และการวางระบบต่างๆในการให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชน ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ เดอะมอลล์ บางแค,เดอะ มอลล์ บางกะปิ, เดอะ มอลล์ ไลฟ์ สโตร์ งามวงศ์วาน และเดอะ มอลล์ โคราช รวมถึงประชาชนที่ใช้บริการที่เดอะ มอลล์ ทุกสาขา สามารถเชื่อมั่นในความสะอาดปลอดภัยได้ เพราะเราดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ใน เอ็มซีซี ฮอลล์ และภายในศูนย์การค้าทุกวัน หลังศูนย์ฯ ปิด


นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 5 มาตราการหลักที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำ โดย 5 มาตรการหลัก ประกอบด้วย

  1.มาตรการคัดกรองเข้มงวด อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า ผู้เข้าใช้บริการทุกคน รวมถึงพนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า พนักงานรับ-ส่งสินค้า DELIVERY และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า พร้อมติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั่วทั้งศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
  2.มาตรการลดความแออัด อาทิ ลดความแออัด ด้วยการจำกัดจำนวนคน ในพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร, เคร่งครัดในมาตร Social Distancing , กำหนดทางเข้า-ออก อาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ผ่านจุดคัดกรอง และลดการเดินสวนกันที่บริเวณทางเข้า–ออก ฯลฯ
  3.มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส อาทิ จัดพนักงานบริการกดลิฟท์ทุกตัวให้กับลูกค้า และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในลิฟท์ ทุก 10 นาที, จัดพนักงานบริการเปิด–ปิดประตูศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า, ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินแบบ TOUCHLESS PAYMENT ฯลฯ
  4.มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก อาทิ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดภายในลิฟท์ ราวบันไดเลื่อน ก๊อกน้ำ ลูกบิด กลอนประตู ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที, ทำความสะอาดพื้นศูนย์การค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดพ่นอัตโนมัติเพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ทุก 5 นาที, ทำความสะอาดใหญ่ ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ขายและพื้นที่สำนักงานทุกสัปดาห์ ฯลฯ
  5.มาตรการเฝ้าระวังติดตาม อาทิ หน่วยงานที่ดูแลพนักงาน พนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้าต้องจัดทำประวัติข้อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคนในสังกัด รวมถึงกรณีพนักงานที่ต้องถูกกักตัวก่อนเข้าปฏิบัติงาน, ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน ต้องได้รับการลงทะเบียนผ่าน APPLICATION ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป็น ฯลฯ


เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวในเร็ววัน โดยพร้อมสนับสนุนภาครัฐในการกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด และขอยืดหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย เดอะ มอลล์ กรุ๊ป สัญญาว่าจะเดินหน้าดำเนินการทุกวิถีทางอย่างเต็มสรรพกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ พร้อมจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยและประชาชนคนไทย ในทุกสถานการณ์ เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ววัน

ไม่มีความคิดเห็น