BEDO จัดงานเผยแพร่ผลงานสพภ. ผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่ อวดศักยภาพทรัพยากรชีวภาพชุมชน กู้วิกฤติเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

BEDO จัดงานเผยแพร่ผลงานสพภ. ผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่ อวดศักยภาพทรัพยากรชีวภาพชุมชน กู้วิกฤติเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานเผยแพร่ผลงานสพภ. ในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “The Power of Collaboration” พลังแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานของ BEDO และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กว่า 30 ชุมชนทั่วประเทศร่วมอวดโฉมผลงานจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่สามารถสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2564 ผ่านเพจ Facebook : BEDO Thailand


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (Biodiversity-Based Economy Development Office : BEDO เบโด้) เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพและนำทรัพยากรชีวภาพที่มีในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ ซึ่งภารกิจที่ BEDO ดำเนินงานนั้น มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอีกหลายภาคส่วน ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือให้ประชาชนเห็นความสำคัญของคุณค่าทรัพยากรที่ตนเองหรือในชุมชนมีอยู่ และช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ตลอดจนการเก็บรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้ประโยชน์ในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดในอนาคต

ทั้งนี้จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกต้องหยุดชะงัก ทำให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีความได้เปรียบจากการที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่จะทำอย่างไรให้นำสิ่งเรานั้นมาเพิ่มมูลค่าและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ


ภายในงานครั้งนี้จึงอยากสื่อสารให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันร่วมมือนำเอาจุดเด่นของชุมชนเครือข่ายคือทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่จะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ มาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนทั้งต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป


ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BEDO มีการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนกว่ารวม 107 ชุมชน ในการนำความหลากหลายทางชีวภาพ มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในลักษณะของการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้มีค่า ป่าครอบครัว ปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า 400 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,700 ไร่ มีการดำเนินโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank) มีการทำบัญชีรายการความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชไว้ได้จำนวน 100,000 รายการ รวมถึงมีการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าและสินค้า GI ต่างๆ รวม 146 รายการ”

ทั้งนี้ “งานเผยแพร่ผลงานสพภ.” แบ่งออกเป็น 4 ธีมย่อย ได้แก่ 1. Power of Community (พลังของชุมชน) 2. Power of MNRE Cooperation (พลังความร่วมมือในเครือข่ายทส.) 3. Power of BioEconomy (พลังในการประกอบธุรกิจให้ยั่งยืน) และ 4. Power of Networking (พลังของเครือข่าย) “ในแต่ละธีมจะนำเสนอเรื่องราวและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำฐานข้อมูล การสร้างการมีส่วนร่วม นำเสนอกิจกรรมที่สามารถเชื่อมต่อกับภารกิจขององค์กรภาคีต่างๆ การจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งหากสาธารณชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้รับทราบ และเข้าใจบทบาทของ BEDO ที่ชัดเจนแล้ว จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในระดับต่างๆ นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่มีความเข้มแข็ง ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างเต็มภาคภูมิ ขณะเดียวกันสพภ. ก็จะมุ่งมั่นและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.วิจารย์กล่าว

ด้านนางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับประเทศในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมการ LIVE สด รวมถึงไฮไลท์การนำผลิตภัณฑ์ชีวภาพของชุมชนมาจัดแสดงจำนวนกว่า193 รายการ จาก 30 ชุมชนทั่วประเทศ อาทิ น้ำผึ้งลำไย จ.ลำพูน, ผ้าหม้อฮ่อม จ.แพร่, ผ้าย้อมครามสกลนคร, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม, ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ BCG Model สร้างรายได้ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 (ระยะเวลารวม 3 วัน) ผ่านในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์บนเพจ Facebook : BEDO Thailand”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here