พม. ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน ครั้งที่ 10 พร้อมยืนยันความร่วมมือของไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

พม. ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน ครั้งที่ 10 พร้อมยืนยันความร่วมมือของไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา


เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 เวลา 14.00 - 18.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน ครั้งที่ 10 (10th ASEAN Social Work Consortium Conference - ASWC)
ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Leader of Thailand) ซึ่งกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs – MOLISA) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประธานการประชุม ASWC ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 โดยจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 ต่อเนื่องจากวันที่ 21 กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล


นางจตุพร กล่าวว่า
การประชุมวันนี้ (22 ก.ย. 64) ตนได้กล่าวถ้อยแถลงในนาม SOMSWD/ASWC ประเทศไทย โดยได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพการประชุม ASWC ของประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทนำของประเทศเวียดนามในการจัดทำเอกสารผลลัพธ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง และแผนงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568 (ASWC Work Plan 2021 - 2025) และกล่าวถึงรายงานความสำเร็จและบทบาทนำของประเทศไทยที่มีต่อการขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยต่อภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียนในอนาคต ผ่านการดำเนินงานแผนงานและโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568


นางจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า
นอกจากนี้ นายชินชัย ชี้เจริญ ในฐานะอุปนายกคนที่ 2 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ICSW-SEAP) และนางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ยังได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับร่างแผนงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568 รวมถึงได้หารือทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ASWC ในอนาคต อีกทั้งนายอโณทัย อุดมศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ได้นำเสนอเกี่ยวกับผลการประเมินความต้องการฝีกอบรมของนักสังคมสงเคราะห์จากประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านอื่นๆ สำหรับการประชุม ASWC ปี 2565 - 2566 ประเทศฟิลิปปินส์จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here