วช. ร่วมอภิปราย การประชุมผู้บริหารองค์กรให้ทุนวิจัยนานาชาติ (FAPM) ครั้งที่ 11 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

วช. ร่วมอภิปราย การประชุมผู้บริหารองค์กรให้ทุนวิจัยนานาชาติ (FAPM) ครั้งที่ 11


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมผู้บริหารองค์กรให้ทุนวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 11 “The 11th Funding Agency Presidents' Meeting (FAPM)” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดย ดร.วิภารัตน์ฯ ได้นำเสนอบทบาทของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในระยะต่าง ๆ
ในฐานะผู้ให้ทุนวิจัยของประเทศไทยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบทบาทของ วช. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนของประเทศไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของกำลังคนในประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

ซึ่งการประชุม Funding Agency Presidents' Meeting (FAPM) ครั้งนี้ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 11 มีผู้บริหารจากองค์กรให้ทุนวิจัยหลักในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนถึง 49 หน่วยงาน จาก 35 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม โดยในปีนี้มุ่งเน้นหารือร่วมกันในประเด็น “การเตรียมรับภาวะฉุกเฉินครั้งถัดไป (Preparing for the Next Emergency)” และ “การทำให้สังคมเปิดรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ (Enabling Society to Embrace Emerging Technologies)” โดยบทสรุปของการอภิปรายจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมอื่นๆ เช่น World Science Forum และ Global Research Council (GRC) เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here