PEA เดินหน้าโครงการ ‘Road Map To Strong Grid’ เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายเคเบิ้ลอากาศ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

PEA เดินหน้าโครงการ ‘Road Map To Strong Grid’ เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายเคเบิ้ลอากาศ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น จัดทำโครงการ ‘Road Map To Strong Grid’ และมาสเตอร์แพลนเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ เริ่มจากพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)จ.ยะลา ในพื้นที่อำเภอเบตง
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มใกล้แนวสายไฟฟ้าและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายและเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ ตามโครงการ ‘Road Map To Strong Grid’ รวมระยะทาง 22 วงจรกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านอัยเยอร์ซอ บ้านเหมือง บ้านไทรัฐ บ้านสวนผัก กม.15 ตำบลตาเนาะแมเราะ และชุมชนบ้านกะลาพอ ตำบลอัยเยอร์เวง รวม 400 ครัวเรือน ซึ่งมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 22,000 ราย โดยมีแผนปรับเปลี่ยนให้ครบคลุมทุกพื้นที่ในส่วนภูมิภาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here