Breaking News

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ จัดเลี้ยงอำลา "สมาชิกวัยเกษียณ" ขอบคุณที่เป็น "สื่อมวลชนที่ดี" ของสังคมไทย


"นายกฯ สุรชัย วิเศษโสภา" นำคณะสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ร่วมจัดเลี้ยง "อำลาอาลัย" ให้แก่สมาชิกวัยเกษียณฯ ย้ำ! ขอบคุณกับการทำหน้าที่ "สื่อมวลชนที่ดี" และช่วยเหลืองานของสมาคมฯ มาโดยตลอด


นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาสมาคมฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอำลาอาลัยให้แก่บรรดานักเขียน, ผู้สื่อข่าว และช่างภาพสื่อมวลชน ที่เกษียณอายุทำงานในปี 2564 รวมถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการเออรี่รีไทรกับสื่อต้นสังกัด ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ชั้น 2 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564


นายสุรชัย กล่าวว่า
การจัดเลี้ยงอำลาอาลัยฯ ให้กับสื่อมวลชนที่เกษียณอายุการทำงานประเพณีปฏิบัติที่สมาคมฯ พยายามจัดขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เกษียณอายุฯ พร้อมทั้งขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ "สื่อมวลชนที่ดี" ให้กับสังคมไทย รวมถึงช่วยเหลืองานของสมาคมฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำรายได้บางส่วนจากการจัดทำหนังสือประจำปีฯ มาใช้เป็นทุนสวัสดิการดูแลสมาชิกฯ อาทิ สมทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาล, ช่วยเหลืองานฌาปนกิจ หรือดูแลสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน เป็นต้น รวมถึงมอบเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของสมาชิกฯ


สมาคมฯยังมีแนวทางจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ๆ ให้กับสมาชิกและผู้สนใจได้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงสร้างช่องทางการขายสินค้าผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประกอบอาชีพเสริม นอกเหนือจากความเป็นสื่อมวลชน โดยจะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งนี้ เชื่อว่าหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว สมาคมฯ จะสามารถดำเนินโครงการในลักษณะนี้ได้ สำหรับ หนังสือประจำปี 2564 คณะผู้จัดทำฯ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์จนแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ผ่าน กรรมการบริหารที่ปรึกษาสมาคมฯ และสมาชิกฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


#สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน

ไม่มีความคิดเห็น