กรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนา 15 องค์การ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนา 15 องค์การ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับองค์การศาสนา 5 ศาสนา รวม 15 องค์การ ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ของศาสนาที่ไม่เหมาะสมของเพจ สะบัดแปรง ในธีม Halloween มีการแต่งคล้ายกับศาสดาหรือเทพเจ้าในศาสนาต่าง ๆ เช่น พระพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิม พระแม่กาลี พระเยซู และเทพอะนูบิส ทำให้กระทบต่อความรู้สึก ความศรัทธาของศาสนิกชนส่วนใหญ่ 


โดยผู้แทนของแต่ละองค์การศาสนา ได้มีความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า
เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติเพื่อหาแนวทางการพิจารณาดำเนินการและการป้องกัน ดังนี้
  ๑. ควรพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระทำว่าตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดการยั้งคิด หากบุคคลดังกล่าวกระทำผิดจริงควรมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
  ๒. การสร้างความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่กรมการศาสนาและองค์การทางศาสนาต้องร่วมมือกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านศาสนาที่ถูกต้องกับประชาชนทั่วไป รวมทั้งเด็กและเยาวชน เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องและเป็นการป้องกันการบิดเบือนหลักธรรม
คำสอนในอนาคต นอกจากนี้ ต้องมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ทางด้านศาสนาที่เข้าใจง่าย เช่น Animation และอาจขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับศาสนา
  ๓. เห็นควรให้กรมการศาสนาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละศาสนาเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้อีก


นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า
แม้รัฐธรรมนูญจะกำหนดให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
แต่การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นต้องมีขอบเขต ไม่ละเมิด หรือสร้างความกระทบกระเทือนด้านความศรัทธาและด้านจิตใจของศาสนิกชน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางการแต่งกาย พฤติกรรม ภาพยนตร์ แฟชั่น หรือการใช้สัญลักษณ์ของศาสนาไปในทางที่ไม่เหมาะสม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here