อาชีวะสุพรรณขายเค้กปีใหม่ ตั้งเป้ายอดทะลุกว่า 1 ล้านบาท - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อาชีวะสุพรรณขายเค้กปีใหม่ ตั้งเป้ายอดทะลุกว่า 1 ล้านบาท


นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เน้นการผลิตผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะฝีมือด้านวิชาชีพและเป็นผู้มีคุณธรรมในการดำรงตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงได้ดำเนินโครงการผลิตและจัดจำหน่ายเค้กและคุกกี้ ซึ่งเป็นผลิตผลจากฝีมือของนักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ฝึกการนำทักษะวิชาชีพทุกสาขาอาชีพ มาปฏิบัติจริง พร้อมทั้งนำวิชาชีพต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนสร้างให้เกิดความมั่นใจในการออกไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา และสร้างการรับรู้ในกระบวนการจัดการจนเกิดรายได้จากการจัดจำหน่าย ในปีนี้งานสัปดาห์เค้กและของขวัญปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – วันที่ 1 มกราคม 2565 ทั้งนี้ วอศ.สุพรรณบุรี ได้ตั้งเป้าว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายเค้ก และคุกกี้ ในเทศกาลปีใหม่นี้กว่า 1 ล้านบาท เหมือนทุกปีที่ผ่านมา


นายศรากร 
บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (วอศ.สุพรรณบุรี) เปิดเผยว่า การเรียนอาชีวศึกษาคือการเรียนสายอาชีพ เน้นการรู้จริงในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน เรียนแล้วสามารถทำงานได้ทันที มีรายได้ระหว่างเรียน ต่อยอดภายหลังจบการศึกษาได้ง่าย ซึ่งเป็นข้อดีของการเรียนอาชีวะ ที่เน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความรู้ที่แท้จริง ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วอศ.สุพรรณบุรี ได้จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำอาหารคาว-หวานและขนม รวมถึงการทำอาหาร ขนม ออกจำหน่ายในเทศกาลสำคัญ ๆ และในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2565 นี้ จึงได้จัดให้ครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำเค้กและคุกกี้ออกจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยใช้ชื่อว่า “เทศกาลเค้ก คุกกี้ SPVC” มีทั้ง คุกกี้คอนเฟลก คุกกี้แบบดั้งเดิม เค้กช็อกโกแลต เค้กกาแฟ เค้กเนยหน้าครีม และเค้กเนยหน้าแยมสำหรับผู้สูงอายุ โดยจัดจำหน่ายบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกกับการสั่งจองและการควบคุมความใหม่สดของเค้กและคุกกี้ จึงได้จัดให้มีระบบออนไลน์ สั่งซื้อและสั่งจองล่วงหน้า หากลูกค้าท่านใด อยากทราบว่า รสชาติของเค้กและคุกกี้ จะเป็นอย่างไร ก็มีจัดจำหน่ายให้ชิมก่อนในร้าน R Cheewa Coffee ของวิทยาลัย


สำหรับทีมนักเรียน นักศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานในการทำเค้กและคุกกี้ จะเป็นนักเรียน นักศึกษาที่มาจากทุกแผนกวิชาที่เรียนใน วอศ.สุพรรณบุรี ทั้งแผนกการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบัญชี แผนกศิลปกรรม โดยคณะครูจะจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นทีม และมอบหมายงานตามความเหมาะสมหรือตามสายงานที่เรียนอยู่ โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการจะเป็นหลักในการดูแลส่วนผสม และลงมือทำเค้ก และคุกกี้ นักเรียนนัก ศึกษาในสาขาอื่นก็จะช่วยในเรื่องของการแต่งหน้าเค้ก นำเค้กและคุกกี้ใส่บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ติดสติกเกอร์ รับใบสั่งซื้อ ทำบัญชีรับ-จ่าย พร้อมทั้งจัดส่งให้กับลูกค้า และจัดจำหน่ายหน้าร้าน


นายศรากร ได้กล่าวปิดท้ายว่า
การจัดจำหน่ายเค้กและคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่นี้ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี ในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในเรื่องของกระบวนการวางแผน การผลิต การบริการ และการจัดจำหน่าย ส่วนในเรื่องราคา เนื่องจากอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส covid - 19 จึงเห็นว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนยังมีอยู่ จึงตั้งราคาคุกกี้และเค้กไว้ในระดับที่คนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ และรับทำในปริมาณหรือขนาดที่เป็นความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ให้เลือกหลายขนาด หลายประเภท สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ วอศ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-511355 หรือมาซื้อที่หน้าร้านบริเวณหน้าวิทยาลัยได้ ระว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – วันที่ 1 มกราคม 2565 และหากสนใจเรียนสายอาชีพ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในเวลาราชการ เพราะมีหลากหลายสาขาที่น่าสนใจและเป็นสาขาที่ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีหลังเรียนจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here