"ประเสริฐ"นำทีม พพ.ลงพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนฯ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในพืชพลังงานให้กับวิสาหกิจชุมชน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

"ประเสริฐ"นำทีม พพ.ลงพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนฯ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในพืชพลังงานให้กับวิสาหกิจชุมชน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน(พพ.) สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ณ โรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่าน ภายใต้บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ที่มีความพร้อมมากที่สุดในจำนวน 43 โครงการที่ผ่านการพิจารณา ในการขายไฟเข้าระบบ


ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า
การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพือเศรษฐกิจฐานราก ถือเป็นหนึ่งในนโยบายพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นการช่วยให้ชุมชนได้ประโยชน์ ทั้งจากการมีส่วนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการปลูกพืชพลังงานจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน...


...โดยหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น พื้นที่ดำเนินการจะต้องมีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียน พร้อมมีระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ารองรับ เพื่อรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากชุมชน...


...แนวทางการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นเป็นความร่วมมือของเอกชนและชุมชนร่วมจัดตั้ง ทั้งนี้บนหลักการราคารับซื้อต้องกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด ใช้วิธีการประมูลแข่งขันและมีการกำหนดผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น สัดส่วนการถือหุ้น หรือรายได้จากการขายพืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิง หรือผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนและช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อีกทางหนึ่ง


ดร.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า
พพ.ได้จัดทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าชุมชนฯเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนฯให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จัดที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น โดยนำสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ณ โรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่าน ภายใต้การบริหารของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีนายชัชพล ประสพโชค ผู้บริหารบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ นายคมวิทย์ สานติตะ ประธานวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานภูผาม่าน นายประสิทธิ์ ทองแท่งใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายมงคล ภักดีสุวรรณ นายอำเภอภูผาม่าน นายอุดม ราศี เกษตรอำเภอภูผาม่าน และ พ.ต.อ. รัฐพล เหล่าพรม ผู้กำกับ สภ.ภูผาม่าน ให้การต้อนรับ


ทางโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่าน ภายใต้ บริษัท ยูเอซี ทีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีพื้นที่สนับสนุนประมาณ 2,000 ไร่ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนภูผาม่านปลูกหญ้าเนเปียร์ ซึ่งการผลิตจะใช้หญ้าเนเปียร์ผสมกับน้ำเสียในการหมักเพื่อให้เกิดแก๊สชีวภาพผลิตไฟฟ้าวันละ​ 3 MW. ใช้หญ้าต่อวัน​ 300​ ตัน/วัน เกิดความร่วมมือของชุมชนชาวบ้านภายในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here