บลจ. พรินซิเพิล ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก เปิดตัวโฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “For All It’s Worth ชีวิตที่คุ้มค่า ชีวิตที่เลือกได้” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บลจ. พรินซิเพิล ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก เปิดตัวโฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “For All It’s Worth ชีวิตที่คุ้มค่า ชีวิตที่เลือกได้”


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล เปิดตัวโฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “For All It’s Worth ชีวิตที่คุ้มค่า ชีวิตที่เลือกได้” ตอกย้ำความเป็นผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ชู 4 จุดแข็งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเข้าถึงการเงินที่มั่นคง พร้อมๆ กับการใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็น


จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 จนส่งผลกระทบกับผู้คนและเศรษฐกิจทั่วโลก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (Principal Asset Management Co., Ltd.) เล็งเห็นช่องว่าง ว่าการทำให้ผู้คนเข้าถึงความมั่นคงทางการเงิน (Wealth) อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ยังจำเป็นต้องทำให้พวกเขาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างคุ้มค่า (Worth) ได้ด้วย จึงเป็นที่มาของแนวคิด “For All It’s Worth”


ที่ผ่านมา บลจ. พรินซิเพิล
มีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่องการลงทุนครอบคลุมถึง 4 องค์ประกอบที่เป็นจุดแข็ง สามารถทำให้ลูกค้าเข้าถึงการเงินที่มั่นคงพร้อมกับการใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ เพียบพร้อมไปด้วยผู้จัดการกองทุนระดับโลก ความรู้การลงทุนครบทุกด้าน และแพลตฟอร์มการลงทุนสำหรับทุกคน

  ***ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ (Integrity)  นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับรางวัลคุณภาพระดับภูมิภาคและระดับโลกมากมาย เช่น รางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2021 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Best Thailand Short-Term Bond Fund) จากกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (PRINCIPAL FIXED-R) รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) วารสารการเงินธนาคาร จากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF) และรางวัล Pooled Fund ขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ติดต่อกัน 4 ปี (ปี 2560 - 2563) จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement)

  ***เพียบพร้อมไปด้วยผู้จัดการกองทุนระดับโลก (Global Perspective)  บริหารจัดกองทุนด้วยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจความต้องการของคนไทย โดยใช้ข้อมูลและองค์ความรู้จากกลุ่มพรินซิเพิล ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก กับรางวัลคุณภาพระดับโลกและระดับภูมิภาค อาทิ รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income) จาก Morningstar และได้รับรางวัลนี้ถึง 4 ปีติดต่อกัน (2561-2564) เป็น บลจ. แรกในประเทศไทย และรางวัล Top Investor House จากเวที Asset Benchmark Awards 2020

  ***ความรู้การลงทุนครบทุกด้าน (Holistic Expertise)  บลจ. พรินซิเพิล ยังนำเสนอความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ผ่านรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายทั้งบทความและภาพเคลื่อนไหว ให้ลูกค้าได้ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างทันท่วงที โดยในปีนี้ บลจ. พรินซิเพิล มีรายการใหม่นั่นคือ Principal Investment Opportunities เพื่ออัปเดตข่าวสาร สถานการณ์การลงทุนในรูปแบบวิดีโอ ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ทาง Facebook และ YouTube

  ***แพลตฟอร์มการลงทุนสำหรับทุกคน (Inclusivity)  ก้าวทันโลกด้วยการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทาง mobile application สำหรับลูกค้ากองทุนรวมและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แก่ แอปพลิเคชัน Principal TH สำหรับลูกค้ากองทุนรวม และแอปพลิเคชัน Principal Provident Fund สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยปีนี้แอปพลิเคชัน Principal TH ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ได้แก่ แผนการลงทุนตัวอย่าง (Asset Allocation Plan) เป็นบริการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยผู้จัดการกองทุนจาก บลจ. พรินซิเพิล ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสอดรับกับภาวะการลงทุน


บลจ. พรินซิเพิล พร้อมจะมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คนไทย ได้ใช้ชีวิตที่มั่นคงในแบบที่อยากเป็น “ทำไมต้องเลือก ในเมื่อเราสามารถมีทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กันได้ เพราะชีวิตที่คุ้มค่า ชีวิตที่เลือกได้ เลือกลงทุนกับ บลจ. พรินซิเพิล”

สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ สามารถรับชมพร้อมกันได้ในช่องทาง
   - Youtube : https://youtu.be/3KTDMap5Nzs
   - Facebook : https://bit.ly/3LOFmPD 

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่จาก พรินซิเพิลได้ทุกช่องทางออนไลน์
   - Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
   - YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
   - Line: @PrincipalThailand
   - website : ​​https://www.principal.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 026869595

พรินซิเพิลคือใคร? บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หนึ่งในเครือ พรินซิเพิล กลุ่มบริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ และ บริหารสินทรัพย์แก่ลูกค้าทั่วโลก รวมกันกว่า 45.5 ล้านคนทั่วโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 990.4 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) บลจ. พรินซิเพิล ให้บริการด้านการจัดการกองทุนครบวงจร ทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

Copyright @ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ :
 (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล 
 (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ 
 (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here