Breaking News

บลจ. พรินซิเพิล ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก เปิดตัวโฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “For All It’s Worth ชีวิตที่คุ้มค่า ชีวิตที่เลือกได้”


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล เปิดตัวโฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “For All It’s Worth ชีวิตที่คุ้มค่า ชีวิตที่เลือกได้” ตอกย้ำความเป็นผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ชู 4 จุดแข็งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเข้าถึงการเงินที่มั่นคง พร้อมๆ กับการใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็น


จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 จนส่งผลกระทบกับผู้คนและเศรษฐกิจทั่วโลก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (Principal Asset Management Co., Ltd.) เล็งเห็นช่องว่าง ว่าการทำให้ผู้คนเข้าถึงความมั่นคงทางการเงิน (Wealth) อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ยังจำเป็นต้องทำให้พวกเขาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างคุ้มค่า (Worth) ได้ด้วย จึงเป็นที่มาของแนวคิด “For All It’s Worth”


ที่ผ่านมา บลจ. พรินซิเพิล
มีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่องการลงทุนครอบคลุมถึง 4 องค์ประกอบที่เป็นจุดแข็ง สามารถทำให้ลูกค้าเข้าถึงการเงินที่มั่นคงพร้อมกับการใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ เพียบพร้อมไปด้วยผู้จัดการกองทุนระดับโลก ความรู้การลงทุนครบทุกด้าน และแพลตฟอร์มการลงทุนสำหรับทุกคน

  ***ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ (Integrity)  นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับรางวัลคุณภาพระดับภูมิภาคและระดับโลกมากมาย เช่น รางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2021 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Best Thailand Short-Term Bond Fund) จากกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (PRINCIPAL FIXED-R) รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) วารสารการเงินธนาคาร จากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF) และรางวัล Pooled Fund ขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ติดต่อกัน 4 ปี (ปี 2560 - 2563) จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement)

  ***เพียบพร้อมไปด้วยผู้จัดการกองทุนระดับโลก (Global Perspective)  บริหารจัดกองทุนด้วยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจความต้องการของคนไทย โดยใช้ข้อมูลและองค์ความรู้จากกลุ่มพรินซิเพิล ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก กับรางวัลคุณภาพระดับโลกและระดับภูมิภาค อาทิ รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income) จาก Morningstar และได้รับรางวัลนี้ถึง 4 ปีติดต่อกัน (2561-2564) เป็น บลจ. แรกในประเทศไทย และรางวัล Top Investor House จากเวที Asset Benchmark Awards 2020

  ***ความรู้การลงทุนครบทุกด้าน (Holistic Expertise)  บลจ. พรินซิเพิล ยังนำเสนอความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ผ่านรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายทั้งบทความและภาพเคลื่อนไหว ให้ลูกค้าได้ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างทันท่วงที โดยในปีนี้ บลจ. พรินซิเพิล มีรายการใหม่นั่นคือ Principal Investment Opportunities เพื่ออัปเดตข่าวสาร สถานการณ์การลงทุนในรูปแบบวิดีโอ ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ทาง Facebook และ YouTube

  ***แพลตฟอร์มการลงทุนสำหรับทุกคน (Inclusivity)  ก้าวทันโลกด้วยการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทาง mobile application สำหรับลูกค้ากองทุนรวมและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แก่ แอปพลิเคชัน Principal TH สำหรับลูกค้ากองทุนรวม และแอปพลิเคชัน Principal Provident Fund สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยปีนี้แอปพลิเคชัน Principal TH ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ได้แก่ แผนการลงทุนตัวอย่าง (Asset Allocation Plan) เป็นบริการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยผู้จัดการกองทุนจาก บลจ. พรินซิเพิล ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสอดรับกับภาวะการลงทุน


บลจ. พรินซิเพิล พร้อมจะมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คนไทย ได้ใช้ชีวิตที่มั่นคงในแบบที่อยากเป็น “ทำไมต้องเลือก ในเมื่อเราสามารถมีทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กันได้ เพราะชีวิตที่คุ้มค่า ชีวิตที่เลือกได้ เลือกลงทุนกับ บลจ. พรินซิเพิล”

สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ สามารถรับชมพร้อมกันได้ในช่องทาง
   - Youtube : https://youtu.be/3KTDMap5Nzs
   - Facebook : https://bit.ly/3LOFmPD 

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่จาก พรินซิเพิลได้ทุกช่องทางออนไลน์
   - Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
   - YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
   - Line: @PrincipalThailand
   - website : ​​https://www.principal.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 026869595

พรินซิเพิลคือใคร? บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หนึ่งในเครือ พรินซิเพิล กลุ่มบริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ และ บริหารสินทรัพย์แก่ลูกค้าทั่วโลก รวมกันกว่า 45.5 ล้านคนทั่วโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 990.4 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) บลจ. พรินซิเพิล ให้บริการด้านการจัดการกองทุนครบวงจร ทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

Copyright @ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ :
 (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล 
 (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ 
 (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น