จุรินทร์ ระดมทีมจัด "เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ 3-7 ก.พ."สร้างจันทบุรีเป็นมหานครแห่งอัญมณี" ตั้งเป้าสร้างมูลค่า-ดึงผู้ซื้อเข้า พร้อมนำอัญมณีไทยไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

จุรินทร์ ระดมทีมจัด "เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ 3-7 ก.พ."สร้างจันทบุรีเป็นมหานครแห่งอัญมณี" ตั้งเป้าสร้างมูลค่า-ดึงผู้ซื้อเข้า พร้อมนำอัญมณีไทยไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดจันทบุรี เขต 3 นายอิทธิพล จังศิริมงคล ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดจันทบุรี เขต1 และนายชรัตน์ เนรัญชร ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดจันทบุรี เขต 2 ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี พร้อมผู้ประกอบการ ผู้ซื้อจากต่างประเทศและผู้ขายในไทย


นายจุรินทร์ กล่าวว่า
เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 โดยช่วงเช้าได้มีโอกาสไปเปิดถนนค้าพลอยนานาชาติจันทบุรี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์การผลิตและการค้าพลอยตั้งแต่อดีต ช่วยต่อยอดให้กลายเป็นถนนที่เป็นตลาดค้าพลอยของโลกที่มีมาตรฐานเป็นสากล และมีความทันสมัยด้วยระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจะไปเชื่อมกับตลาดต้องชมที่ขนานอยู่ริมแม่น้ำ จะกลายเป็นเส้นทางค้าขายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเส้นทางเศรษฐกิจเส้นพิเศษของจันทบุรีที่จะมีความถาวรสืบไป


ซึ่งงานเฉพาะการเทศกาลพลอยนานาชาติจัดขึ้น 5วัน วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจุดประกายสำคัญที่ทุกภาคส่วนในจันทบุรีต้องสร้างความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้เส้นทางถนนตลาดพลอยมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ตัวเลขอุตสาหกรรมอัญมณีปีที่แล้วมีมูลค่าการค้ารวมการถึง 200,000 ล้านบาท โดย 80% เป็นการค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตในปีที่แล้วที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด บวกถึง27% เป็นลมหายใจของจันทบุรีและประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลมหายใจของเศรษฐกิจฐานรากเพราะอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยร้อยละ 90 เป็น SMEs และ Micro SMEs ก่อให้เกิดการจ้างงานเกือบ 1,000,000 คน กระจายไปทั่วประเทศ การที่กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนกับภาคเอกชนและทุกหน่วยงานถือเป็นทิศทางที่ถูกต้องอย่างยิ่ง


"งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 ปีนี้ เกิดได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก และในงานนี้มีการจัด OBM (Online Business Matching ) เพื่อเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เชี่ยวชาญที่สุดกระทรวงหนึ่งของโลกเพราะเราเป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมทางการตลาดในยุคโควิดที่เรียกว่าระบบ ไฮบริดนำระบบการค้าขายดั้งเดิม กับระบบออนไลน์ มาร่วมกัน ซึ่งวันนี้ตั้งเป้าไว้หลาย 10 ล้านบาท ที่จะสามารถทำสัญญาซื้อขายจริงและจะเพิ่มอีกทั้งปี ซึ่งปีที่แล้วทั้งปีสูงถึง 200,000 ล้านบาท หวังว่าการจัดงานเทศกาลพลอยนานาชาติครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่จะช่วยให้จันทบุรีเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนไปได้อีกหลายรอบต่อไป" นายจุรินทร์ กล่าว


ทางด้าน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า
การจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นนครอัญมณีหนึ่งใน ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Chanthaburi: City of Gems) เพื่อตอกย้ำตำแหน่งและภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยที่สำคัญของโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่จะ ได้นำเสนอสินค้า และเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ โดยทางสถาบันได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดให้มี Online Business Matching จับคู่ 102 คู่เจรจากับลูกค้าใน 16 ประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีจุดจัดงานหลัก 3 แห่ง คือ 
  1) ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 
  2) เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ 
  3) บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์


ส่วนนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในนามของชาวจังหวัดจันทบุรี รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 นอกจากจะเป็นการผลักดันความเป็น นครอัญมณี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกให้เป็นรูปธรรมแล้ว ยังจะเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูการค้าอัญมณ์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ซึเป็นช่วงเวลาของการท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน และงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จึงคาดว่า ประชาชนที่มาท่องเที่ยว ในเทศกาลดังกล่าว จะได้เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี "อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งภาคการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และภาคการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดต่อไป


ด้านผู้ประกอบการจาก ร้าน TAEVIKA เทวิกา ควีนส์ออฟ จิวเวลรี่ คุณณัฐชยา มณีเวศย์วโรดม ทายาทเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ TAEVIKA และ TAEVIKA PARK กล่าวว่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดทำให้ทางเราไม่สามารถไปออกบูธที่กรุงเทพฯได้ โดยปกติแล้วจะออกบูธสี่ครั้งและต่างประเทศก็มีฮ่องกงสามรอบ และพอเจอผลกระทบแบบนี้ก็หาช่องทางอื่นๆ จึงเริ่มไลฟ์สดซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยโควิดรอบแรก ซึ่งค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมารายรับของเทวิกา 90% มาจากช่องทางออนไลน์ รายรับได้ 90% อีก 10 % เป็นส่งออกต่างประเทศ ส่วนใหญ่ส่งออกบราซิล รัสเซีย อิตาลี อเมริกา ฝรั่งเศส จีน ซึ่งลูกค้าต่างชาติเองก็บอกว่า การที่ไม่ต้องเดินทางมาก็สามารถสั่งซื้อของผ่านออนไลน์ได้ ทำให้สะดวกสบายอีกด้วย ทางร้านเทวิกาเองก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน GIT มากมาย ทั้งการเข้าร่วมการประกวดหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทำให้เทวิกาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับตลอดมา ก็อยากเชิญชวนมาร่วมงานที่ศูนย์อัญมณีที่จังหวัดจันทบุรี หนึ่งปีมีเพียงแค่ชั้นเดียว


ในงานจะมีคูหาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติกว่า 300 คูหา โดยผู้ชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ พลอยดิบ พลอยเจียระไน เครื่องประดับอัญมณี วัตถุดิบประกอบอัญมณี  เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วนในวงการอุตสาหกรรมอัญมณี ในงานยังมีไฮไลท์การจัดแสดงนิทรรศการสุดยอดพลอยสวยที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก "The GIT's Enchanting Ruby & Sapphire Awards" การสาธิตการเจียระไนพลอย การแกะสลักโลหะด้วยมือ การแกะลายด้วยเครื่องตัดลาย การชุบ ขัดล้างเครื่องประดับ การลงยาสีเย็น-ร้อนบนเครื่องประดับ การเลเซอร์ตัวอักษรและสัญลักษณ์ โดยสมาคมช่างทองไทย นิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับ กิจกรรมสัมมนาด้านการตลาดการค้าออนไลน์และการออกแบบภายใต้หัวข้อ “จากดีไซน์สู่สินค้าเครื่องประดับออนไลน์ยุค New Normal” และกิจกรรม Gems Tour การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาโดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมการทำเหมืองแบบดั้งเดิม ภูมิปัญญาด้านการเผาพลอย และการเจียระไนพลอย เป็นต้น 


นอกจากนี้ GIT ยังจัดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับภายในงานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขายอีกด้วย สำหรับระยะเวลาของการจัดงาน จัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลขึ้นเขาคิชฌกูฏ คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับให้กลับมาคึกคัก และยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดไปพร้อม ๆ กัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยภายในงานมีบริการรถรับ-ส่งระหว่างสถานที่จัดงาน ที่สำคัญงานนี้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.changemsfest.com โทร 02-634 4999 ต่อ 625 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/icg/?code=2021

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here