NT นำนวัตกรรมดิจิทัล เสริมแกร่งเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนเกษตรสมัยใหม่ Smart Framing จ.นครพนม - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

NT นำนวัตกรรมดิจิทัล เสริมแกร่งเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนเกษตรสมัยใหม่ Smart Framing จ.นครพนม


นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฎิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เกษตรสมัยใหม่ Smart Framing ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอเรณูนคร นางรัตนาภรณ์ คงพราหมณ์ นายกเทศมนตรี จ.นครพนม และดร.อิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ร่วมให้การต้อนรับ


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้ลงนามความร่วมมือโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ร่วมกับโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ตั้งแต่ปี 2560 และมีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT สามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชน หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน อื่นๆต่อไป โดย NT มีการดำเนินโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เกษตรสมัยใหม่ Smart Framing ในพื้นที่ภาคอีสานแล้ว 11 ชุมชน มีการบูรณาการด้านเทคนิคพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์ปลายทาง (End Node) ด้วยเทคโนโลยีใช้ Node MCU เชื่อมต่อ WiFi ภายใต้ชื่อ Oon Sorn Smart Farming ด้วยการปลูกผักสลัดอินทรีย์สมาร์ท ช่วยในการทำเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อนำไปขยายต่อยังครอบครัวและชุมชน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตรแบบลดต้นทุน และมีผลผลิตที่น่าพอใจ ประกอบด้วย ชุดแท่นกล่องควบคุมสมองกลฝังตัว IOF Internet of Farm อาทิ กล่องควบคุมการลัดวงจรไฟฟ้า กล่องควบคุมวาล์วไฟฟ้า ชุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ชุดวาล์วไฟฟ้าควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ และถังเก็บน้ำพร้อมแท่นวาง พร้อมแอฟลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟนสำหรับควบคุมการทำงานของระบบ


NT ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ NT ในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งถือเป็น CSR In Process รวมถึงการตอบสนองความต้องการของพันธมิตรและคู่ค้าควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating shared Value : CSV) ซึ่งเป็นการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมโดยนำศักยภาพขององค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม


#NTYouthClub #เกษตรสมัยใหม่SmartFraming #NT #NTCSR

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here