Breaking News

กรมการท่องเที่ยว ชวนสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ภายใต้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า”


กรมการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม Thailand Trusted Destination มุ่งสร้างความประทับใจ ภายใต้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard ตราสัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ พร้อมยกระดับคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว หวังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย ณ จังหวัดกาญจนบุรี


นางสาวสุมลมาลย์ เหมาะประไพพันธุ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า
กิจกรรม Thailand Trusted Destination จัดขึ้นโดยเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ช้างชูงวงหลายแห่ง อีกทั้ง ยังเป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ สำหรับเส้นทางในกิจกรรม ล้วนแต่เป็นสถานที่ที่ได้รับสัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า ซึ่งมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ "ช้างชูงวงเริงร่า" แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพัฒนาบริการท่องเที่ยว (36 มาตรฐาน) ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (17 มาตรฐาน) และด้านพัฒนาอาชีพ/ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (3 มาตรฐาน) รวมเป็น 56 มาตรฐาน โดยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ "ช้างชูงวงเริงร่า" มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า” ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ช่วยผลักดันให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศไทยมีคุณภาพและสามารถยกระดับสู่มาตรฐานได้มาตรฐาน ซึ่งหมายถึง การมีการบริการที่ดี สุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และมีความเป็นธรรม ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับการให้บริการการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย


นางสาวสุมลมาลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
กิจกรรมในครั้งนี้ เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ บริษัท เฟริสท์ทรานสปอร์ต จำกัด ที่ได้รับการรับรอง “มาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว” ส่วนแพบ้านเหนือ (ธาราบุรี) ได้รับการรับรอง "มาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยว" ด้านอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ ได้รับการรับรอง "มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์" ปราสาทเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย เป็นโบราณสถานเพียงแหางเดียวใน จ.กาญจนบุรี ที่เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบขอม สันนิษฐานว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมีสถาปัตยกรรมและประติมากรรมคล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นอกจากตัวเมืองโบราณและโบราณสถานแล้วยังขุดค้นพบโบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมตามลักษณะศิลปะขอมแบบบายน กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงแนวด้านทิศเหนือ-ใต้ ยาวจนจรดแม่น้ำ มีประตูทางเข้า-ออก 4 ด้าน ภายในตัวเมืองมีสระน้ำและสิ่งก่อสร้างเนื่องในศาสนาอีกด้วย ส่วนโรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท ซึ่งเป็นที่พักที่ได้รับการรับรอง "มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท"...


...ด้านเขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร)
เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ นับเป็นเขื่อนแห่งที่ 8 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรอง "มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ" และ สวนเวลารำลึก สวนสาธารณะสันเขื่อน ที่ได้รับการรับรอง "มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ" ส่วน "ถ้ำพระธาตุ" อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เดิมชื่อ ถ้ำดุสิตมหึมา ภายในถ้ำกว้างใหญ่และลึก ประมาณ 200 เมตร ภายในถ้ำแบ่งเป็น 7 ห้อง คือ กบจำศีล ท้องฟ้าจำลอง หินระฆัง หินพระธาตุ เสาเอก หินประการัง และม่านลิเก ยังมีหินงอกหินย้อยรูปทรงต่างๆ สวยงาม ชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีพระธาตุลักษณะเป็นหินสีขาวคล้ายหอยสังข์อยู่ในถ้ำ "ถ้ำพระธาตุ" แห่งนี้ได้รับการรับรอง "มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทถ้ำ" ส่วนแคมป์ช้างทวีชัย ได้รับการรับรอง "มาตรฐานการจัดปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว" ที่แคมป์ช้างแห่งนี้จะได้สัมผัสกับความน่ารักของช้างแสนรู้ ป้อนอาหารช้าง ถ่ายภาพกับช้าง และการอาบน้ำให้ช้าง


นางสาวสุมลมาลย์ กล่าวปิดท้ายว่า
การเดินทางตามเส้นทางในกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่าสถานที่ที่ผ่านการรับรองล้วนมีมาตรฐาน เหมาะแก่การมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีความครบครันทั้งในด้าน ความใส่ใจในการบริการ และการบริหารจัดการที่ดี มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย รวมถึงถูกสุขอนามัย ลดความกังวลท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ อย่าลืมมองหาเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า” เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความมั่นใจให้กับทริปการท่องเที่ยวครั้งต่อไป โดยสามารถสืบค้นหา ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่าได้ที่ www.tts.dot.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fan page “Thailand Tourism Standard”

ไม่มีความคิดเห็น