กรมการท่องเที่ยว ชวนสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ภายใต้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กรมการท่องเที่ยว ชวนสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ภายใต้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า”


กรมการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม Thailand Trusted Destination มุ่งสร้างความประทับใจ ภายใต้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard ตราสัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ พร้อมยกระดับคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว หวังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย ณ จังหวัดกาญจนบุรี


นางสาวสุมลมาลย์ เหมาะประไพพันธุ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า
กิจกรรม Thailand Trusted Destination จัดขึ้นโดยเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ช้างชูงวงหลายแห่ง อีกทั้ง ยังเป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ สำหรับเส้นทางในกิจกรรม ล้วนแต่เป็นสถานที่ที่ได้รับสัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า ซึ่งมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ "ช้างชูงวงเริงร่า" แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพัฒนาบริการท่องเที่ยว (36 มาตรฐาน) ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (17 มาตรฐาน) และด้านพัฒนาอาชีพ/ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (3 มาตรฐาน) รวมเป็น 56 มาตรฐาน โดยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ "ช้างชูงวงเริงร่า" มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า” ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ช่วยผลักดันให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศไทยมีคุณภาพและสามารถยกระดับสู่มาตรฐานได้มาตรฐาน ซึ่งหมายถึง การมีการบริการที่ดี สุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และมีความเป็นธรรม ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับการให้บริการการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย


นางสาวสุมลมาลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
กิจกรรมในครั้งนี้ เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ บริษัท เฟริสท์ทรานสปอร์ต จำกัด ที่ได้รับการรับรอง “มาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว” ส่วนแพบ้านเหนือ (ธาราบุรี) ได้รับการรับรอง "มาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยว" ด้านอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ ได้รับการรับรอง "มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์" ปราสาทเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย เป็นโบราณสถานเพียงแหางเดียวใน จ.กาญจนบุรี ที่เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบขอม สันนิษฐานว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมีสถาปัตยกรรมและประติมากรรมคล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นอกจากตัวเมืองโบราณและโบราณสถานแล้วยังขุดค้นพบโบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมตามลักษณะศิลปะขอมแบบบายน กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงแนวด้านทิศเหนือ-ใต้ ยาวจนจรดแม่น้ำ มีประตูทางเข้า-ออก 4 ด้าน ภายในตัวเมืองมีสระน้ำและสิ่งก่อสร้างเนื่องในศาสนาอีกด้วย ส่วนโรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท ซึ่งเป็นที่พักที่ได้รับการรับรอง "มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท"...


...ด้านเขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร)
เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ นับเป็นเขื่อนแห่งที่ 8 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรอง "มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ" และ สวนเวลารำลึก สวนสาธารณะสันเขื่อน ที่ได้รับการรับรอง "มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ" ส่วน "ถ้ำพระธาตุ" อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เดิมชื่อ ถ้ำดุสิตมหึมา ภายในถ้ำกว้างใหญ่และลึก ประมาณ 200 เมตร ภายในถ้ำแบ่งเป็น 7 ห้อง คือ กบจำศีล ท้องฟ้าจำลอง หินระฆัง หินพระธาตุ เสาเอก หินประการัง และม่านลิเก ยังมีหินงอกหินย้อยรูปทรงต่างๆ สวยงาม ชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีพระธาตุลักษณะเป็นหินสีขาวคล้ายหอยสังข์อยู่ในถ้ำ "ถ้ำพระธาตุ" แห่งนี้ได้รับการรับรอง "มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทถ้ำ" ส่วนแคมป์ช้างทวีชัย ได้รับการรับรอง "มาตรฐานการจัดปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว" ที่แคมป์ช้างแห่งนี้จะได้สัมผัสกับความน่ารักของช้างแสนรู้ ป้อนอาหารช้าง ถ่ายภาพกับช้าง และการอาบน้ำให้ช้าง


นางสาวสุมลมาลย์ กล่าวปิดท้ายว่า
การเดินทางตามเส้นทางในกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่าสถานที่ที่ผ่านการรับรองล้วนมีมาตรฐาน เหมาะแก่การมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีความครบครันทั้งในด้าน ความใส่ใจในการบริการ และการบริหารจัดการที่ดี มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย รวมถึงถูกสุขอนามัย ลดความกังวลท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ อย่าลืมมองหาเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า” เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความมั่นใจให้กับทริปการท่องเที่ยวครั้งต่อไป โดยสามารถสืบค้นหา ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่าได้ที่ www.tts.dot.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fan page “Thailand Tourism Standard”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here