Breaking News

“เอิร์น-ณัชชา” นักร้องดังยุค 90 คว้าปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี


ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง (เอิร์น) นักร้องดังวัยใสยุค 90 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในวันที่ 2 – 3 เมษายน ที่ผ่านมา


ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง มีผลงานเพลงที่เคยได้รับความนิยมมากมาย
เช่น อ๊ะ...อ๊ะอาย เขาไม่แคร์ เก็บเอาไว้ เป็นต้น ปัจจุบัน “ดร.ณัชชา” ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจศึกษาตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลที่ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สอนแบบเรียนปนเล่น (Play & Learn) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนรูปแบบสาธิต หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเรียนแบบวิชาการ+ปฏิบัติจริง ซึ่ง ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ตั้งใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้บริหารในฐานะผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้กับสังคมไทยในโอกาสต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น